Etter å ha vurdert innspill, skal byrådet 13. februar på nytt behandle sak om erstatningsskoler for Damsgård skole og ungdomstrinnet ved Holen skole.

Tilrådingen fra finansbyråd Liv Røssland (Frp) er fortsatt å bygge disse i Lynghaugparken i Fyllingsdalen, ved skolene Løvås og Lynghaug.

Møtte store protester

Det betyr at elevene fra Damsgård skole og ungdomstrinnet på Holen skole skal fraktes i buss til Fyllingsdalen i de to-tre årene oppussingen av deres skoler vil pågå.

Bystyret har tidligere vedtatt at byggene på Damsgård skole og ungdomstrinnet på Holen skole (tidligere Håstein skole) skal rives og erstattes med nybygg.

Behandlingen av saken har vært utsatt to ganger, etter at planen møtte sterke protester fra foreldre og nærmiljø i Laksevåg.— Dette handler ikke bare om at elevene må ta buss. Skolene er viktige for nærmiljøet. Når de forsvinner i to-tre år, forsvinner nesten all aktivitet i bydelen, sa FAU-leder Karit Elise Valen ved Damsgård skole til BT i oktober.

- Raskere og billigere

Saken kom først til behandling i byrådet 31. oktober 2013. Den ble utsatt for å gi berørte parter anledning til å komme med innspill. Alle innspillene er gjennomgått og drøftet i den oppdaterte saksfremstillingen.

Byrådsavdeling for finans har vurdert syv ulike tomter på Laksevåg, men ikke funnet noen av dem egnet for å huse erstatningsskole. Dermed blir konklusjonen den samme:

«Alternativet med å etablere begge erstatningsskolene i Fyllingsdalen er mer tidsbesparende og rimeligere enn de øvrige alternativer. Det er forholdsvis kort vei for elevene fra Laksevåg til Fyllingsdalen med buss i de to årene de skal benytte erstatningslokalene», skriver finansbyråd Liv Røssland i sin innstilling.

Lover alternativt samlingssted

Hun peker også på at Lynghaugparken har en sentral beliggenhet for flere av de av Bergens skoler som vil ha behov for erstatningslokaler i årene fremover.

Når det gjelder foreldrenes bekymring for det manglende samlingssted i bydelen, svarer byråden følgende:

«"Bergen kommune vil sørge for å stille alternative lokaler i nærmiljøet til rådighet for Damsgård-elevenes fritid i den perioden den gamle skolen er utilgjengelig, slik at de kan opprettholde de samlingspunkt de i dag har».