Her er fasiten til denne quizen.

Figuroppgaver

1: A. Både form og farge byttes. Riktig svar blir da den «motsatte» figur.

2: E. Figurene legges sammen. Likheter fjernes mens ulikheter legges til.

3: A. Her er det to uavhengige mønstre. Diamantform og sirkler. I hver rad og kolonne vil fargene både speiles og bevege seg ett hakk i en av retningene.

4: C. I hver rad og kolonne skal fargene til sammen dekke hele figuren.

5: D. Antall skjæringspunkter øker med én.

6: F. Horisontalt har figur 1 og 2 ingen røde felter til felles, mens tredje figur har ett felt til felles med figur 1. Vertikalt har figur 1 og 2 ett felt til felles mens tredje figur ikke har noe til felles med de ovenfor.

Tallrekker

1: F. Differansen til de to tallene til venstre gir tallet til høyre.

2: A. Tallene beveger seg en plass til høyre og verdiene øker med én.

3: C. Et av tallene øker med to og begynner forfra fra 1 når summen blir høyere enn 9. Tallene bytter også plass mellom hver gang.

4: D. Tallene gir til sammen en tallrekke 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14