Oppgave 1: D

I hver rad og kolonne er det en figur med en, to og tre streker som er ordnet i et horisontalt, vertikalt og diagonalt mønster. Den manglende kombinasjonen er D.

Dette er et slikt grunnmønster, men hvor flere grunnmønstre blir lagt på hverandre for å øke kompleksiteten.

ABC — BCA - CAB

Oppgave 2: A

I hver rad og kolonne er det fire symboler; kors, sirkel, stjerne og en svart trekant. Alternativ A er den manglende kombinasjonen.

Oppgave 3: D

Det er tre grunnoppstillinger. I hver grunnoppstilling skifter fargene. Den manglende kombinasjonen er D.

Oppgave 4: E

Hver gang vi beveger oss i en av retningene trekkes det fra et en eller flere prikker eller diagnoale linjer. Plasseringen av linjene og prikkene innad i kvadratet er av ingen betydning. I nederste rad har vi tre prikker hvor to blir trukket fra, linjene beholdes i de to første feltene som betyr at den forsvinner i den siste ruten.

Oppgave 5: B

Prikker utenfor kvadratet betyr +1 mens prikken i kvadratet betyr -1. Plassering utover dette er av ingen betydning.

Oppgave 6: C

I hver rad og kolonne er det tre figurer; kryss, sirkel og svarte felter. Det er også tre ulike grunnoppstillinger. Grunnoppstillingene har denne oppstillingen:

ABC - BCA - CAB

Mens mønsteret har denne:

ABC - CAB - BCA

Oppgave 7: F

Figurene legges over hverandre. To linjer på samme sted utsletter hverandre mens der hvor det mangler en linje fra før legges det til. En norsk oversettelse av denne logikken kalles «enten-eller», for de litt spesielt interesserte leserene er det gode artikler Wikipedia om «eksklusiv disjunksjon» eller «XOR».

Oppgave 8: F

Det er tre grunnoppsett med ulik sammensetning av figurer. Mønsteret beveger seg mot klokken mens figurene roterer en gang samme vei.

ABC - CAB - BCA

Oppgave 9: A

Samme logikk som i oppgave 7 men bare med symboler og ikke linjer. Plasseringen av symbolene innad i rutenettet er av ingen betydning.

Oppgave 10: C

Når alle ni figurene legges oppå hverandre skal både svarte firkanter og prikker hver for seg dekke hele flaten.