1. 20 prosent.

2. 157 dager.

3. 2/5. 4. 126 kroner/timen er den nye lønnen. 94,50 utbetalt etter skatt.

5. Middelverdi: 3,84, median: 4, typetall: 3.