Mariakirken dannet rammen om bisettelsen: Bergens eldste bygning, beliggende midt i Asbjørn Herteigs rike og med sin nylig restaurerte prekestol som en påminnelse om hva fortiden har gitt oss.

Her, et runepinnekast fra Bryggemuseet — selve hjertet i livsverket hans, ble den ruvende bybevareren hilst med takksigelser. Den hvite båren var omgitt av kranser og buketter i hvitt og rødt og høstens farger.

Det lå noe symbolsk i at Karstein Askeland til preludium spilte Bachs Nå takker alle Gud. Tonene rommet en takk fra et helt bysamfunn, slik det kom til uttrykk i talene til fylkesmann Svein Alsaker og ordfører Herman Friele.

Men Asbjørn Herteig var også en familiens mann, som med sin styrke, sitt mot og sin visdom veiledet, oppmuntret og gledet, slik barnebarnet Mads Herteig så vakkert uttrykte det i noen takkens ord til sin «beste venn».

Likevel var det den offentlige Herteig som sto i sentrum. Pioneren og gründeren, inspiratoren og innovatoren, veilederen og den entusiastiske pådriveren.

Å tenke på det som var

Biskop Hagesæther forrettet, og han minnet innledningsvis forsamlingen om at Asbjørn Herteig «var fra Nordland, det må vi bare innrømme, selv om vi har gjort ham til bergenser». I hovedtalen tok Hagesæther utgangspunkt i Salme 42, som sier noe om å tenke på det som var, det som er og det som skal komme.

— Det var Herteigs livsoppgave å tenke på det som var, han pekte på vår fortid, sa biskopen. Som så minnet om at livet har smerte i seg og at kjærligheten også har avskjed i seg, før han pekte på et savn i vår tid: døren mot det evige.

Fylkesmannen trakk frem Herteigs livslange engasjement for Bryggen; hvordan han påvirket opinionen, hvordan han knyttet til seg dyktige medarbeidere, hvordan han fant alliansepartnere i næringslivet, hvordan han seigt og utholdende arbeidet med utgravningene i 13 år og hvordan han gjennom sitt virke var med på å legge prinsippene for moderne europeisk byarkeologi.

I fellesskapets tjeneste

— Bevaringen av Bryggen har gitt Bergen en forsterket historisk identitet. På vegne av det offentlige Norge takker jeg Asbjørn Herteig for et langt og innholdsrikt liv i fellesskapets tjeneste, avsluttet Alsaker.

Professor Ingvild Øye hyllet den ubestridte nestor i norsk og skandinavisk middelalderarkeologi og slo fast at fagmiljøet er blitt fattigere ved Herteigs bortgang.

— Han tenkte stort og så muligheter andre først fikk øye på i ettertid. Og han evnet å gripe mulighetene, la hun til.

Kim Lingjerde, styreformann for Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner, fremholdt at Asbjørn Herteig ikke bare skal ha hovedæren for at Bryggen ble reddet, men også for at dette kulturminnet fikk nytt liv og massiv støtte i befolkningen.

Sopranen Veslemøy Fluge Berg og cellisten Johann Sebastian Blum sto for musikkinnslagene, som også lå trygt innenfor det bevaringsverdige: Bach, Händel og Vivaldi.

Til sist gled bårebilen stille over Bryggen, hvor flagg på halv stang langs hele fasaderekken viste redningsmannen den siste ære.

Asbjørn Herteig er overgitt til Historien, som han også kom fra.

MINNEORD: Ordfører Herman Friele takket for alt Asbjørn Herteig har gjort for Bergen og mente at hans plass i byenshistorie er en ener verdt.
Sævig, Rune