Råkjøringen skjedde på Flyplassveien på vei til Biltema i september i fjor. Politiet målte sykkelens fart mellom to punkter og regnet ut en fart på i gjennomsnitt 169 km/t på en strekning på 286 meter.

Under rettssaken var det uenighet om det faktisk var 19-åringen som ble målt. Faren sa under rettssaken at sykkelen var plombert og hadde en toppfart på 141 km/t.

Men rettens flertall la mer vekt på politifolk som vitnet, og mente det var hevet over rimelig tvil at det var 19-åringen og fant han skyldig.

En av legdommerne var uenig, og mente politiets fartsmåling var for tvilsom.

At kjøringen fremstår som «foretatt i underholdningsøyemed» mener retten er skjerpende. Likeledes at han utsatte egen og andres sikkerhet for fare.