bt.no skrev om mannen i januar i fjor, da han plasserte en snøscooter bak i Audien og kjørte fra Geilo til Bergen. Politiet stusset over om scooteren var forsvarlig plassert og stanset ham.

I mai var han på farten igjen, på vei mot Lagunen i Fana. Turen er beskrevet i en dom nylig avsagt i Bergen tingrett.

24.000 i bot

Før han kom til kjøpesenteret, lå politiet bak ham og målte ham til 121 kilometer i 80-sonen like nord for kjøpesenteret. Politiet tok sertifikatet fra ham, men det tok han åpenbart ikke så nøye.

Fire dager senere kjørte han mot Åsane og ble målt til 122 kilometer i 80-sonen ved Tertnes.

Nå er han dømt til å betale 24.000 kroner i bot. Han mistet også sertifikatet i ni måneder, men slipper å kjøre opp på ny, fordi han hadde fått det tilbake før dommen falt. Ifølge dommen er han dømt for tilsvarende forhold tidligere.

— Ja, jeg har nok mistet lappen noen ganger. Jeg kjører for fort hver dag, sier han.

- Hvor mange ganger er du blitt fratatt førerkortet?

— Jeg vet ikke, fire eller fem ganger, dere skrev forresten om meg da jeg ble stanset med scooteren i bilen min på vei fra Geilo, svarer mannen.

- 120 helt greit

— Tenker du ikke over at du utgjør en fare for andre når du kjører for fort?

— Dersom jeg kjører i strøk der det går folk, ligger jeg ofte under fartsgrensen, sier han.

Dommeren ser ingen særlig formildende omstendigheter:

«I skjerpende retning vektlegges også at tiltalte nå domfelles for to fartsovertredelser begått i løpet av et meget kort tidsrom på 4 dager, der tiltalte ved den siste overtredelse heller ikke hadde gyldig førerkort», heter det i dommen fra Bergen tingrett.