Den høgste farten som blei målt var 110 kilometer i timen i 80-sona på Langeland.

I tillegg fekk tolv bilistar forenkla førelegg for manglande bruk av bilbelte, to bilistar blei bøtelagde for mobilbruk og ein bilist fekk bot for manglande lys. To bilar blei dessutan avskilta.

Trafikkontrollen blei avslutta i 17-tida i dag, opplyser Politiet i Sogn og Fjordane.