Antall skjenkebevillinger i Bergen er fordoblet på ti år. Kun Tromsø har opplevd større vekst. Bergen har likevel færre skjenkesteder per innbygger enn de andre store byene i landet. I Bergen er det 756 innbyggere per skjenkested, et høyere tall enn alle de andre store byene i Norge.

— Rask vekst

— Oslo kan vi ikke sammenlikne oss med. Der er det for stor forskjell i areal og folketall, sier seksjonsleder ved patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Agnar Berland.

  • Hva med Stavanger og Trondheim?

— Det som er helt tydelig er at vi har et større antall skjenkesteder langs en konsentrert akse, den såkalte lysløypen som går fra Torget Music Pub og oppover mot Fotballpuben. Det en må være klar over er også at Bergen er nedslagsfelt for omegnskommunene, sier Berland.

— Men gjelder ikke det for Stavanger og Trondheim også?

— Det vi ser er at vi har hatt en eksplosjon av antall skjenkesteder, og at helgevolden har økt proporsjonalt. Vi mener vi har god ryggdekning både for argumentene vår, analysen og konklusjonen, sier Berland.

Han mener at den raske veksten i antall skjenkebevillinger kan være en av årsakene til voldsproblemet i Bergen. Mens veksten i Trondheim og Stavanger har ligget på rundt 50 prosent de siste ti årene, har Bergen hatt en økning på 104 prosent.

Drikker mindre

I tillegg mener han at mange utesteder på et lite område gjør Bergen ekstra utsatt for mer vold.

— Det er et relativt lite område folk samles på etter at utestedene stenger. Vi ønsker at skjenkestedene skal spres mer utover byen. I Strandgaten er det for eksempel få eller ingen utesteder, sier Berland.

Det er nemlig når berusede mennesker blir værende i byen etter stengetid at de fleste voldsepisodene skjer. I over 90 prosent av tilfellene er gjerningspersonen beruset, og det er stort sett kontakt mellom offer og gjerningsperson i forkant. Blind vold forekommer svært sjelden.

Men vekst i skjenkesteder til tross, Bergensere drikker mindre øl og sprit på byens vannhull enn på flere år.

Faktisk har det ikke blitt drukket mindre øl på Bergens skjenkesteder på mange, mange år. Fra 1997 til 2005 falt ølkonsumet i Bergen med 21 prosent.

Vi må tilbake til 2000 for å finne et lavere spritkonsum, og fra 2004 til 2005 falt salget av sprit over bardiskene med knapt 20 prosent. Det eneste vi bergensere drikker stadig mer av når vi er «på by'n» er vin.

- Felles mål

— Det er klart at det er flere årsaker til voldsutviklingen vi nå ser. Bergen kommune og politiet har felles mål her, og vi håper at de også kan bidra når det gjelder å se på skjenkebevillinger, sier Berland.

Kommende mandag skal Bergen bystyre behandle en ruspolitisk handlingsplan for de nærmeste årene. I planen ramses det opp en rekke velmente tiltak som skal bøte på skadevirkningene av alkohol. Begrensning av antall skjenkesteder er ikke et av dem.

Tåler vi en streng skjenkepolitikk for en tryggere by? Si din mening!

Se BTV-innslag

ØKNING: Til tross for at antall skjenkebevillinger i Bergen er fordoblet på ti år, har Bergen færre vannhull per innbygger enn f.eks. Stavanger og Trondheim. Politiet mener volden skyldeskommunens skjenkepolitikk. ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG