Mens Flesland har fire ordinære sluser, har både Trondheim og Stavanger seks.

Tar vi hensyn til passasjertallene blir forskjellen enda større. På Flesland passerte i fjor 1,4 millioner mennesker per sluse. I Stavanger og Trondheim er antallet det halve. Her var det ca. 700.000 passasjerer per sluse.

Avinor har nylig investert i større og mer moderne sikkerhetsanlegg begge steder. Les mer om anleggene i Trondheim og Stavanger her.

Sist gang Flesland ble bygget om, ble det satt av mer plass til servering og butikker i terminalen, ikke flere sikkerhetssluser. Lasse Solberg, sjef for sikkerhetskontrollen, forsvarte det på denne måten:

— Hvis vi får flere sluser og slipper gjennom flere passasjerer, må det jo også være plass til dem innenfor.

Har to sluser ekstra

Lasse Solberg mener det riktige tallet for Flesland er seks sluser, ikke fire. De to ekstra slusene tas i bruk når køene blir lange nok, sier Solberg.

Den ene ekstra-slusen ligger i nordfløyen, den andre er egentlig forbeholdt mannskap.

Oversikten over antallet ordinære sluser ved de ulike flyplassene er gitt av Avinor sentralt.

Gardermoen utvider

På Gardermoen har det også tidvis vært lange køer i sikkerhetskontrollen. Her er det 18 sluser, et antall som gir noe bedre kapasitet enn på Flesland. På Gardermoen utvides det til 21 sluser 1. juni, opplyser Avinor.

— Ser dere mulighet for å utvide tallet på sikkerhetssluser også på Flesland?

Solberg svarer:

— Neste år skal vi bygge på ved inngangspartiet til terminalen. Her vil vi få plass til to ekstra sluser.

Solberg vurderer om det er mulig å finne rom for flere sluser i påvente av tilbygget, som kommer neste år.

— Vi ser på ting, men har ikke svar ennå, sier han.

I 2017 skal Flesland få et nytt terminalbygg i tillegg til dagens.

Hva mener du om sikkerhetssjekken på Flesland?

Securitysjef Lasse Solberg i Avinor mener det var riktig å prioritere servering og handel i terminalen fremfor flere sluser.
Rune Sævig