33 mennesker mistet livet i 30 dødsulykker på vestlandsveiene i fjor. Det er det laveste antallet dødsulykker siden 1980. Det viser årsrapporten fra Ulykkessanalysegruppen i Statens Vegvesen, som mandag ettermiddag la frem sin årsrapport.

Men selv om dødstallene er redusert i befolkningen generelt, er det fortsatt høye og stabile tall der ungdommer mellom 18 og 24 omkommer.

Ifølge rapporten er hovedårsakene til disse ulykkene en kombinasjon av høy fart, rus, tekniske feil ved bilen og manglende bruk av bilbelte. Lite kjøreerfaring og overdreven tro på egne ferdigheter er også en faktor.

— Samtidig ser vi ofte at ungdommene kjører i eldre kjøretøy med dårligere karosseritrygghet, noe som gir større skadeomfang ved ulykker. Eldre kjøretøy mangler ofte viktig trygghetsutstyr, sier leder for gruppen, Hans Olav Hellesøe.

Les hele rapporten her.