Mens politiet første halvår i fjor hadde registrert 216 tilfeller av gatevold i sentrum, er tallet 190 per 1. juli i år.

Av dem skjedde 87 i tilknytning til skjenkesteder, det vil si i køen eller på selve utestedet.

Også det totale antallet voldsanmeldelser er på retur. Hittil i år har det vært 348 anmeldelser, mot 415 i samme periode i fjor.

— Det er spesielt gledelig at det er en nedgang når det gjelder de groveste voldssakene som gjelder legemsbeskadigelse. Per 1. juli var det anmeldt 66 slike saker, det vil si en nedgang på 24 prosent i forhold til i fjor, sier politioverbetjent Tove Lian Mathisen ved volds- og sedelighetsseksjonen i Hordaland politidistrikt.

— Tendensen er den samme i hele politidistriktet. Det er vanskelig å peke på årsaker, men vi har intensivert kontakten med skjenkestedene, og det kan være grunnen til at vi ser en nedgang der, sier hun.

Fremdeles er natt til søndag verst når det gjelder gatevoldsepisoder.

På tyverifronten er ikke tallene fullt så lystelige. Det har vært 12 prosent flere bilinnbrudd sammenliknet med i fjor.

— Vi satte søkelyset på bilinnbrudd i 2002, og fikk nesten en halvering av antall anmeldelser på to år. Det siste året har vi sett en oppgang igjen. Det kan tyde på at folk begynner å glemme advarslene, sier politioverbetjent Siri Doksæter ved tyveri- og brannavsnittet.

— Man bør unngå å la verdisaker ligge synlig i bilen, og helst også la være å dekke dem til. En pose med tomflasker i bilen kan være nok til å få enkelte til å knuse ruten for å undersøke hva den inneholder, sier Doksæter.