KARI PEDERSEN

Høyre, Venstre og Frp står bak flertallsforslaget, som er en liten justering av innstillingen fra byrådet. Byrådet ville ha to voksne på syv barn. Fellesforslaget fra de partiene tre ganger opp til fire voksne og 14 barn.

To av de voksne skal være førskolelærere, to av dem assistenter. Forskjellen fra dagens bemanning er et kutt på beskjedne 17 prosent, men reaksjonen fra barnehageansatte og foreldre er likevel massiv og negativ.

Ap, SV, Sp og RV vil holde på dagens bemanningsnorm.

Begrunnelsen for innstrammingen er først og fremst penger spart. Den dagen Bergen har full barnehagedekning vil det koste 40 millioner mer i året å drive med dagens bemanning på småbarnsavdelingene.

Byrådet ville parkere kommunens første barnehagebuss på Klosteret og på den måten utvide barnehagen der med 18 plasser. Det har oppvekstkomiteen enstemmig avvist.

Politikerne sier ja til barnehagebusser i Bergen, men bare der barnehagene ønsker det selv. Aktuelle barnehager skal ha minst fire avdelinger, heter det i innstillingen fra oppvekstkomiteen.