Flypassasjerene på Flesland er blitt mer lovlydige. I toppåret 2001 ble nesten 15.000 gjenstander oppdaget og beslaglagt av Securitas-vaktene på Flesland. Da ble reglene for hva man kunne ta med seg i håndbagasjen inn på flyene skjerpet etter terrorhandlingene i New York og Washington 11. september. Blant annet ble det innført totalforbud mot å ta med seg små kniver, sakser og andre gjenstander som kan brukes som stikkvåpen.

Ny EU-liste

Sikkerhetssjefen i Avinors region Sørvest, Kari Nilsen, sier til Bergens Tidende at det nå er lengre mellom hver gang sikkerhetsfolkene kommer over ulovlige gjenstander. Kommer man over ulovlige gjenstander, får passasjerene valget mellom at gjenstandene blir tatt hånd om og kastet, eller at de må sjekkes inn som ordinær bagasje.

— Men jeg kan bekrefte at vi kommer over langt færre farlige og forbudte gjenstander nå enn før. Dette har både sammenheng med at flere er blitt kjent med reglene og sørger for å pakke gjenstander, som man ikke kan ha som håndbagasje, i den bagasjen som blir sjekket inn. Dessuten er reglene blitt endret. Nå aksepterer man kniver med knivblad som er mindre enn seks cm, og små neglesakser i håndbagasjen. Tidligere har vi måtte ta hånd om store mengder av dette, sier Nilsen.

EU har for øvrig laget en helt ny liste over gjenstander som er forbudt å ta med seg inn i fly. Disse er presentert i en egen brosjyre som er lagt ut ved sikkerhetskontrollen og innsjekkingsskrankene. Helt nytt er det at man ikke lenger får ta med seg biljardkøer, skøyter, skistaver og fiskestenger som håndbagasje i EU-landene.

Fra 1. januar i år er det innført nye og strengere EU-regler for sikkerhet på norske flyplasser. På Flesland merker ikke passasjerene så mye til dette, for der har man for lengst innført full kontroll av alle reisende, all håndbagasje og all innsjekket bagasje.

Sogn og Fjordane

Men de som måtte prøve å komme seg inn i avgangs- og ankomsthallene på ulovlig vis uten å passere sikkerhetskontrollene har fått det enda vanskeligere. Det er satt opp to helt nye sikkerhetsdører i ankomstområdet for utenlandstrafikken. Disse kan kun åpnes for ankomne passasjerer, og hver av dørene er doble med en lukket sluse mellom. Slike dører vil snart også komme ved utgangen av innlandshallen. Det er også innført strengere sikkerhetsregler for flyplassansatte og flybesetninger, sier Nilsen.

— Hva med sikkerheten på regionflyplassene i Sogn og Fjordane?

— De nye EU-reglene krever at det skal innføres full passasjer- og bagasjekontroll også på disse flyplassene i løpet av dette året. I Florø er det allerede innført passasjerkontroll. På flyplassene i Førde, Sogndal og Sandane kommer det i løpet av høsten. Det samme gjelder for Stord lufthavn, sier Nilsen.