Årstallene for overdoseutrykningene viser en markant nedgang fra 2011 til 2012. Sammenlignet med toppåret 2010 er tallene enda mer gledelig. Den gangen rykket nemlig ambulansene ut til heroinoverdoser 393 ganger i løpet av året. I fjor rykket ambulansene "bare" ut på disse 263 ganger.

Flere på GHB

Antall utrykninger når det gjelder GHB— eller GBL-overdoser holder seg derimot stabilt, og disse har økt litt siden 2010.

Avdelingsdirektør for rusmedisin i Helse Bergen, Ola Jøsendal, er tilfreds med nedgangen.

— Vi har ikke noe forskning å slå i bordet med, så hvorfor det har gått ned blir kvalifisert gjetning. Men det skal mye til å bortforklare effekten av at vi har tatt inn så mange pasienter i LAR-behandlingen.

Da de overtok ansvaret for utdelingen av medisinen 1. januar 2011 var det 535 pasienter i ordningen. I dag er det over 800.

— Dette er en formidabel økning, sier Jøsendal.

Bare medikamentkostnadene tilknyttet hver pasient beløper seg til 20.000 kroner pr. år. I tillegg skal de følges opp i systemet.

— Man regner den gjennomsnittlige kostnaden pr. pasient til å ligge rundt 45.000 kroner i året, sier Jøsendal.

Bare økningen av LAR-pasienter har dermed kostet over ti millioner kroner.

Dårligere dop

Thomas Anthun Nielsen, redaktør i gatemagasinet Megafon, mener det kan være flere grunner til overdosenedgangen.

— Det er gledelig å høre at det går ned. Men det er viktig å se bak tallene.

Nielsen sier de snakker mye med politiet i forbindelse med dekningen av rus-Bergen.

— Det de forteller oss, er at mye av narkotikaen som var i Bergen i første halvår av 2012 var av så lav kvalitet at det nærmest var umulig å ta overdose.

En av grunnene til den dårlige dopdekningen var politiets uroaksjoner mot Nygårdsparken og rusmiljøet i begynnelsen av året.

Nielsen mener politiet bør få skryt for arbeidet de la ned for å hindre dop å komme inn over grensen og videre til Bergen i begynnelsen av fjoråret.

Flere av rusmisbrukerne jobber som selgere av gatemagasinet. Nielsen forteller at de har plukket opp mye frustrasjon i rusmiljøet på grunn av det dårlige dopet.

— De er frustrerte og oppgitte når stoffet ikke er godt nok, for dette er medisinen deres. Når politiet gjennomfører slike uroaksjoner i Nygårdsparken, som igjen fører til at stofftilgangen blir dårlig i byen, burde man hatt et ekstra godt behandlingstilbud klart. Slik kunne man utnyttet det faktum at flere rusmisbrukere gikk rundt på stoff som ikke fungerte for dem.

Bare gjetning

Jøsendal ved Helse Bergen vil ikke gå god for teoriene til Nielsen.

— Det blir bare ren gjetning. Det vi derimot kan dokumentere er at vi har økt antall pasienter med over 50 prosent. Sannsynligheten for overdoser synker når man går i behandling, det kan dokumenteres av forskningen.

Antall overdosedødsfall har variert mellom 11 og 19 i årene 2001 til 2009. I 2010 døde 23 og i 2011 så mange som 33. I fjor ble det registrert 24 overdosedødsfall frem til midten av desember.