— Årsaken til at betalingslysten har bedret seg er at vi har begynt med tvangsinnbetalinger gjennom Statens innkrevingssentral. Avgiften trekkes dermed av lønnen til folk som ikke betaler for seg, opplyser toll- og kontrollsjef i Hordaland og Sogn og Fjordane, Rolf-Ole Seljeflot.

Omfattende kontroller

Bilførere som ikke betalte årsavgiften i mars fikk frist til juni med å gjøre opp for seg. Nå satser tollvesenet på omfattende kontroller i sommer for å få folk til å betale uten at det er nødvendig med tvanngsinnbetalinger. De siste dagene har seks biler blitt avskiltet, og åtte bilførere har gjort opp for seg på stedet.

— Folk er svimete. De ser ikke på det som deres ansvar å skaffe kontrollmerker. De skylder på at veivesenet ikke har sendt oblatene i posten til dem. Men man må jo først gjøre opp for seg før oblatene kommer i posten, sier tollinspektør Monica Ur som i går kontrollerte biler på Hylkje i Åsane.

Befolkningen i Sogn og Fjordane kan imidlertid skryte av å være fra det fylket i landet der færrest unnlater å betale årsavgiften i tide.

Klipper skiltene

Totalt 2,2 millioner kontrollmerker er sendt ut. Det betyr at det fortsatt er 160.000 bileiere som ikke har fått kontrollmerke fordi de ikke har betalt årsavgift, forsikring eller gjennomført EU-kontroll. 9.277 personer fra Hordaland og Sogn og Fjordane har ikke betalt årsavgiften.

Siste frist for å klistre kontrollmerkene på bilen er 15. august.

— Etter den tid blir vi tøffere og klipper raskere skiltene av, advarer Ur.