— Jeg tror ikke det er noen i politiet som ikke er bekymret, sier Gunnar Fløystad, påtaleleder i Hordaland politidistrikt.

_Tidligere straffedømt:

— Folk ler av dem_

Statistikk Bergens Tidende har hentet inn fra Hordaland politidistrikt, viser at politiet har avdekket mindre kriminalitet i høst enn på samme tid i 2006 og 2007.

Narkotikasaker og ordensforstyrrelser anmeldes ifølge Fløystad sjelden, og for å oppklare denne typen kriminalitet, er man avhengig av at politiet er aktivt ute. Slike saker må politiet dermed avdekke selv. Det gjør politiet i Hordaland sjeldnere nå enn før:

  • I oktober åpnet politiet 117 nye narkotikasaker. I fjor var tallet 239, og i 2006 hele 370.
  • I september i år viser tallene 153 narkotikasaker, mot 180 i fjor og 244 i 2006.Ordensforstyrrelsessaker blir som oftest opprettet av politiet etter hendelser de kommer over ute på patrulje. Også her har tallene sunket i høst.
  • Antallet anmeldte ordensforstyrrelser var i oktober i år 39. På samme tid i fjor var tallet 75, mot 73 i 2006.
  • Tallene for september viser den samme tendensen. Da var det 31 slike saker i år, mot 67 i 2007 og 56 i 2006.Slo ut i september

— Nedgangen skyldes selvfølgelig at politiet er mindre aktive på disse områdene enn tidligere. Det har noe å gjøre med hva slags ressurser vi har tilgjengelig, sier Fløystad.

_Tillitsvalgt:

— Vi mister den preventive virkningen_

Statistikken viser bare en liten nedgang i august.

  • Antallet narkotikasaker i Hordaland politidistrikt var i august i år 240, mot henholdsvis 268 og 264 i fjor og forfjor.
  • Det var nesten like mange ordensforstyrrelser i august i år som i fjor, 68 mot 69. I forfjor var antallet 77._Politimesteren:

— Kriminelle bør ikke føle seg trygge_

Det var først i september at det såkalte «politiviruset» virkelig slo til.

— Jeg vil ikke kommentere om denne situasjonen har noe med angivelige aksjoner eller virus å gjøre. Men det ligger selvsagt i bunn her at politidistriktet ikke har så mye ressurser som vi burde hatt. Da går det ut over noe, sier Fløystad.

Færre fengslinger

Også Bergen tingrett har fått mindre å gjøre de siste månedene.

  • Fra 1. november til 24. november i år var det 31 fengslinger. På samme tid i fjor var det 61, og i forfjor 72.
  • Også i oktober var det en nedgang med 53 fengslinger i år - mot henholdsvis 78 og 65 i fjor og i forfjor.
  • Hva det skyldes, kan jeg ikke si noe om, men det er vanlig at tallene svinger endel fra måned til måned, sier konstituert sorenskriver i Bergen tingrett, Håkon Rastum.

Oppklaringsprosenten for politiet i Hordaland i år er noe dårligere enn i fjor. Fra 1. januar til 1. november var oppklaringsprosenten 40,4. Det er 1,2 prosentpoeng dårligere enn samme tidsrom i fjor.

Frykter ny krimtrend

Påtaleleder Gunnar Fløystad frykter tallene kan bli enda dårligere når året er omme. Men det er ikke bare i forhold til statistikken Fløystad frykter for fremtiden.

— Hvis kriminelle krefter opplever at risikoen for å bli tatt blir mindre, kan det føre til at vi får en ny trend i forhold til økt kriminalitet. Det kan i så fall bli vanskelig å snu, i alle fall på kort sikt, sier Fløystad.

Hva synes du om situasjonen i bergenspolitiet? Diskuter saken her.

Martin Eilertsen