Fersk statistikk fra politiet viser at det frem til 1. november i år er tatt 461 rusete bilister i Hordaland. Tilsvarende tall for 2004 er 524 ruskjørere. Dette er en nedgang på 12 prosent.

I Sogn og Fjordane er tilsvarende tall 121 i år, mot 154 i fjor. En nedgang på hele 21 prosent.

Like mange kontroller Tallene fremgår av fersk statistikk fra Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane politidistrikt. Disse inkluderer også tall fra Utrykningspolitiet.

— En kan jo håpe at det faktisk er færre som kjører med promille. Vi har i alle fall hatt like mange kontroller i år som i fjor. Rett nok har vi slitt med en del gammelt måleutstyr. Det har gjort at vi på noen kontroller har hatt færre alkometre tilgjengelig enn ønskelig, men jeg tviler på at det forklarer hele nedgangen, sier trafikkoordinator Inge Nordstrønen i Hordaland politidistrikt til BT.

143 tatt i Bergen sentrum I Bergen sentrum har det vært en nedgang fra 171 til 143 bilister, en nedgang på hele 16 prosent. Ved de store politistasjonene i Bergen er det en svak økning i Åsane og Fana, mens det er en kraftig nedgang på Laksevåg og i Fyllingsdalen.

Ved lensmannskontorene i Odda og Os er det en markert nedgang i antallet ruskjørere. På Sotra og Askøy er det en svak nedgang, mens det i Lindås er en kraftig økning.

- Naturlige svingninger

I Sogn og Fjordane er nedgangen på hele 21 prosent fra i fjor.

— Vi har også kontrollert like mange kjøretøy i år som i fjor, faktisk noen flere i år. En kan jo håpe på at det er en faktisk nedgang, men det kan også være naturlige statistiske svinginger, sier politiinspektør Ronny Iden i Sogn og Fjordane politidistrikt til BT.

Iden har ført statistikk over promillekjørere i sitt distrikt siden 1998 og vil ikke trekke noen bastante slutninger basert på årets tall. Men han mener 2005 ligger an til å bli et av årene med færrest promillekjørere siden 1998.

Mindre nasjonal nedgang Det finnes bare statistikk for anmeldte ruskjørere i hele Norge for årets ni første måneder. Den viser en nedgang i promillekjørere fra 6453 i 2004, til 6027 i 2005. En nedgang på knappe syv prosent.

I de tallene som nå er lagt frem, skilles det ikke mellom promillekjøring og kjøring i pille- eller narkorus.