Til nå i år er 456 bilister tatt av politiet for promillekjøring i Hordaland. Det er hele 116 færre en på samme tid i fjor.

— Det er en veldig positiv utvikling til nå i år i forhold til i fjor, sier fungerende seksjonsleder Bjarte Sedal i Analyseavdelingen i Hordaland politidistrikt.

I fjor var det kraftig økning ruskjørere i Hordaland. Hele 857 personer ble tatt for å ha kjørt med alkoholpromille eller annen form for rus. I de tre årene før hadde tallet ligget mellom 600 og 700 i året. (se faktaboks).

I tillegg til Bergen, var det i fjor størst økning av promillekjørere i Nordhordland og på Voss. I år er tallene også der flatet ut.

- Like mange kontrollert

— Dette er veldig gledelig, men det er vanskelig å si hva som er årsaken. Vi kan jo håpe på at det fokuset som har vært på ruskjøring har hatt en funksjon, sier Jens Kleppe, som leder trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

- Har dere kontrollert færre bilførere?

— Nei, vi har kontrollert like mange bilførere og har hatt like hyppige kontroller i år som i fjor.

Hordaland skiller seg ut

Kleppe sier tallene vil variere noe fra år til år, og at kontrolltidspunkt og sted kan spille en rolle. Han håper det fokuset som de har hatt på ruskjøring virker, men mener det er for tidlig å si noe sikkert om dette. Det kan også skyldes tilfeldige variasjoner.

Til nå i år er det en nedgang på 102 bilister som er anmeldt for ruskjøring i hele Norge. Mens tallene i de andre fylkene er stabile, skiller Hordaland seg positivt ut, med en nedgang på hele 116 færre ruskjørere. Trolig henger dette sammen med den store økningen som var i ruskjørere i Hordaland i fjor.

— Håper medieomtalen virker

— Det er ingen enkle forklaringer på dette. Det kan være all oppmerksomheten de alvorlige trafikkulykkene der rus har vært involvert I Hordaland, har fått flere til å tenke seg om. Vi får håpe det, sier UP-sjef på Vestlandet Terje Oksnes.