«Reservert for damer med barn i magen» står det skrevet på et rødt hjerte. Hjerteskiltet er festet til en sort lenestol, og lenestolen står på pauserommet i Fanatunet barnehage.

– Vi tror på positive felles opplevelser og små glimt i hverdagen. Det som har fungert best hos oss er de små motivasjonsfaktorene, sier daglig leder i barnehagen, Trude Kyrkjebø.

Fra 25 til 5 prosent

Pauserommet for øvrig er fullt av effekter som vitner om tiltakene som er brukt for å få ned sykefraværet blant de 15 ansatte mellom 18 og 63 år.

Bildene på veggen viser at alle deltok på jentemarsjen i fjor. Et fullt fruktfat står på bordet, sammen med to skinnende pokaler med hver sin historie.

Her er tiltakslisten fra barnehagen Det hele begynte for halvannet år siden. Da var sykefraværet oppe i 25 prosent enkelte måneder. Fra 2008 til 2009 er det totale fraværet redusert med ti prosent, og i vinter har det vært helt nede i fem prosent.

– Fraværet var så høyt at vi måtte gjøre noe. Hos oss har det ikke vært ett stort grep, men mange små, sier Kyrkjebø.

Skritt for skritt

Med tunge løft, høyt støynivå og mye basiller er barnehager generelt en verstinggruppe innenfor sykefravær.

– En skal ha god helse for å stå i full jobb i barnehage, både fysisk og psykisk, sier Kyrkjebø.

Barnehagelederen mener det hjelper mye å stimulere til aktivitet. Det siste året er det satt i gang flere tiltak for å motivere til fysisk fostring.

Det begynte med at hele barnehagen gikk til Praha med skritteller. Nå får den som går flest skritt pr. måned den gjeve vandrepokalen med en joggesko festet på. Andre møtes på treningssenter eller toppturer etter arbeidstid.

– Det er egentlig helt nødvendig å trene for å kunne gjøre denne jobben, og da er det veldig motiverende å møte kolleger på trening, sier Elizabeth Dyngeland.

– Atypiskmed så store grep Tilrettelegger for gravide

Sykefraværet er langt høyere hos kvinner enn menn, og yngre kvinner blir oftere syke enn andre ansatte, ifølge tall fra Nav. Som typisk kvinnebedrift er Fanatunet barnehage særlig utsatt.

Kyrkjebø forteller at barnehagen har gjort alt de kan for å gjøre hverdagen enklere for ansatte som er gravide.

For tiden er det to av femten, og Kari Hage er en av dem.

Nå er hun syv måneder på vei og hundre prosent sykmeldt, men frem til hun ble sengeliggende med bekkenløsning, ble arbeidssituasjonen tilrettelagt for at hun skulle stå i jobben lengst mulig.

– Noe av det beste er at ledelsen signaliserer overfor resten av personalet at man har behov for å hvile litt ekstra, sier Hage.

Friske barn, glade voksne

Barnehagen består av fire avdelinger med til sammen 63 barn. Kyrkjebø mener det har mye å si for barna at også de voksne trives på jobb.

– Vi har hatt veldig få syke barn, og jeg tror ikke bare det har med sensorstyrte vasker å gjøre, sier hun.

Hva de sensorstyrte vaskene angår, faller de iallfall i smak hos Mats Trengereid og Helene Håvåg på Rød avdeling. Mats benytter anledning til en hårvask, og selv om han ikke sier så mye virker han rimelig fornøyd med innretningen.

– Hos oss er det blitt en positiv spiral. Vi får ting til, og folk trives og har lyst til å være på jobb. Det kommer det mye bra ut av, sier Kyrkjebø.