Av de avføringsprøvene som er innsendt til analyse, blir pr. i dag bare 14 prosent bekreftet som positive. Samtlige av de smittede er blitt syke på et tidligere tidspunkt, opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

760 syke

Totalt 760 personer er registrert med Giardia-diagnose.

Helsevernetaten bekrefter at analysene fortsatt viser at de fleste er blitt syke i ukene 40, 41 og 42. Statistikken underbygger at Giardia-forekomsten i Svartediket mest sannsynlig har skjedd som en engangshendelse. Prøver av vannet tas likevel fortløpende.

Helsevernetaten opprettholder kokepåbudet av Svartediket og understreker at hygienerådene fortsatt må følges. Analysene av vannprøvene viser nå mer positive resultater med hensyn til drikkevannskvaliteten.

7000 får Svartediksvann

Fra i dag er det bare i underkant av 7000 fastboende som får vann fra Svartediket. I tillegg kommer arbeidsplasser i sentrum.

Nå får også området ved Lille Øvregate, Nedre Korskirkeallmenning og nordsiden av Kong Oscars gate trygt vann fra Tarlebø.

Ved en større brann eller vannledningsbrudd kan det hende at vannet må kobles tilbake raskt. De som da på nytt får vannet sitt fra Svartediket, vil bli varslet om dette via kommunens vaktsentral, og ved større omlegginger via media.

Tre mistenkte

Undersøkelsene på Ulriken er ikke avsluttet, og ingen konklusjon er tatt. Ulriken er dermed ikke friskmeldt.

På Knatten har femti husstander i området mottatt påbud om utbedring av private anlegg. Utbedring av de offentlige anleggene pågår for fullt.

Undersøkelsene rundt Åsebu og Mulenvassdraget vil gå som planlagt. Overføringsledningen fra Mulenvassdraget til Svartediksvannet har vært stengt siden 5. oktober.

SYNDEREN: Bildet viser parasitten giardia lamblia.