Resultatene forklares med den nye såkalte seminarmodellen. I stedet for skriftlig skoleeksamen jobber studentene i grupper og leverer inn oppgaver underveis i studiet.

— Seminarmodellen er helt i tråd med Kvalitetsreformen. Prinsippet i reformen er at studentene skal arbeide aktivt med studiene, og at universitetet skal legge til rette for at de får god undervisning og rettledning slik at de kan lykkes med studiene, sier seier viserektor for utdanning, Leiv K. Sydnes i en pressemelding fra Universitetet i Bergen.

— Meldingen fra sensorene er at nivået på oppgavesvarene er høyere enn tidligere, sier styrer ved Filosofisk institutt, professor Kåre Johnsen i pressemeldingen.

Han synes resultatene er svært gledelig og mener det ligger solid faglig og pedagogisk satsing over flere år bak de gode resultatene.

2187 gjennomførte ex. phil. ved Universitetet i Bergen høsten 2004. Det er nesten 200 fler enn året før.

Ifølge Universitetet i Bergen er det en større del av de oppmeldte studentene som møter til eksamen. Strykprosenten har gått ned fra 19 prosent høsten 2003 til åtte prosent høsten 2004.