• Vi merker godt at det er færre store branner nå, sier brannsjef i Bergen, Helge Eidsnes.

Hvorfor forsikringsutbetalingene går opp, mens antall branner går ned, synes ikke Eidsnes det er opp til ham å forklare.

— Men magefølelsen min tilsier at det er rett at det er større verdier i boligene nå enn tidligere. Husene er pusset opp, vi har dyrere og mer elektronikk osv. Hadde ikke antallet branner vært såpass lavt, ville enda større verdier gått tapt.

BT fortalte i fjor sommer at Bergen ligger best an av de store byene her til lands, godt under landsgjennomsnittet.

— Totalt hadde vi 97 bygningsbranner i 2006. Det samme som året før, forteller Helge Eidsnes.

Av bygningsbrannene i Bergen er rundt to tredeler boligbranner, men her er de nøyaktige tallene for fjoråret ennå ikke klare.

— Hadde vi fulgt landsgjennomsnittet skulle vi ligget på 150 til 160 bygningsbranner i året, sier Eidsnes.

— Og færre branner gir færre omkomne. Hadde Bergen ligget på landsgjennomsnittet, hadde 3-4 personer omkommet årlig i branner. Totalt kunne 30-40 omkommet i boligbranner i Bergen de siste ti årene. I Bergen er snittet på én. Det betyr at mellom 20 og 30 menneskeliv er spart gjennom det lave antallet branner i Bergen siden 1997.