• Ved valget i år blir det betydelig færre forkastede stemmer enn tidligere, sier Hans-Carl Tveit i valgstyret i Bergen. Årsaken er at alle stemmene blir lest av datamaskiner.

Velgere flest merker ikke den store forskjellen ved at stemmene leses maskinelt. Men i småkommuner kan den nye tellemetoden bli helt avgjørende. Datamaskinene forkaster nemlig ikke stemmer på grunn av ubetydelige skriblerier eller morostreker.

— Tidligere ble en stemme forkastet dersom velgeren hadde gitt en personstemme til Donald Duck. Nå ser maskinen bare bort fra den stemmen, men registrerer likevel hvilken liste det er stemt på, forteller Hans-Carl Tveit (V), som er leder for valgstyrets arbeidsutvalg i Bergen.

Allerede klokken 11 i formiddag hadde maskinene talt opp 18.180 forhåndsavgitte stemmer til kommunevalget i Bergen. Tellingen tok kun halvannen time.

Bare åtte av de vel 18.000 ble forkastet. Men ikke uten grundig behandling.

— Hver enkelt stemme som det er noe kluss med blir behandlet i valgstyrets arbeidsutvalg. Vi skylder folk å gjøre alt vi kan for å registrere stemmen deres, sier Tveit.

Datamaskinene registrerer også hvilke personstemmer, såkalte «slengere», du har ført opp på valgseddelen. I de tilfellene hvor kråketærne blir for vanskelige, tar valgkontrollørene fra Kemneren over og finner ut av skribleriene.

Selv om opptellingen nå går atskillig hurtigere for seg enn tidligere, lover Tveit at sikkerheten er den samme som ved manuell telling.

— Antall stemmer er talt opp manuelt på forhånd. Hvis datamaskinenes tall ikke stemmer overens med det, teller vi på nytt igjen. Tidligere i dag var det en krets som ikke stemte, fordi to stemmer hadde klistret seg sammen. Men da vi telte opp på ny, stemte alt, forteller Hans-Carl Tveit.

Klokken 13.00 begynte opptellingen av forhåndsstemmene til fylkestingsvalget. Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg avga rundt 21.000 velgere forhånds-stemme.

TELLINGEN I GANG: Klokken 13 ble de forhåndsavgitte stemmene til fylkestingsvalget talt opp. Christian Sundby fra datafirmaet Ergo Ephorma styrer tellingen, mens Frode Rasvik fra kemnerkontoret legger i stemmesedler. Bak Hans-Carl Tveit fra valgstyret i Bergen. FOTO: HELGE SUNDE