De to linjene har henholdsvis 284 og 398 for få søkere i forhold til antall studieplasser (se egen tabell), viser ferske søkertall fra Hordaland fylkeskommune. Tallene er for kommende 1. og 2.-klassinger.

Helse— og sosialfaglinjen hadde til sammenlikning en sterk økning i fjor, mens Restaurant-linjen har hatt en nedgang over flere år.

– Vil miste klasser

– Det betyr at det er flere skoler, spesielt her i Bergens-området, som vil miste klasser. Hvis ikke må vi bruke det såkalte ostehøvelprinsippet, hvor vi reduserer antall elever ved flere skoler istedenfor å legge ned tilbudet ved noen få, sier Nils Skavhellen, inntaksleder i Hordaland fylkeskommune.

Rektorene ved de videregående skolene i fylket har frist på seg til fredag til å komme med forslag til hvordan dette skal løses.

450 plasser ledige

Over en tredel av alle i Hordaland som skal begynne i 1. eller 2. klasse til høsten har søkt allmennfaglig, eller studiespesialiserende linje. Her er det imidlertid nesten 450 plasser som vil stå ledige til høsten som følge av for få søkere.

– Det skyldes først og fremst en del frafall av elever som enten hopper av skolen, velger en annen studieretning eller studerer i utlandet etter 1. klasse. Privatskolene tar også en del av disse elevene, sier Skavhellen.

Medier populært

Medier og kommunikasjon har størst oversøking – her er det i snitt 1,5 søkere pr. skoleplass.

Noen skoler sliter med søkertallet generelt. Dette gjelder spesielt Etne og Osterøy videregående skoler, forteller Skavhellen.

– I Etne er det jo ikke så mye folk å ta av, så hvis en del da søker til Ølen videregående skole istedenfor, så merkes det. Det er ikke så mye vi kan gjøre med det, sier han.

Med unntak av enkelte tilfeller som i Etne, søker de aller fleste elevene seg til skolene i nærheten av der de bor, ifølge Skavhellen.

– Det ser ut som at dette med fritt skolevalg ikke har fått så stor innvirkning på søkingen. Bydelsskolene og nærskolene i fylket står sterkt, sier Skavhellen.

– Vi ser også at den offentlige skole har styrket seg vesentlig i forhold til i fjor. Det er 404 flere søkere i år sammenliknet med i fjor, legger han til.

Det betyr imidlertid ikke at elevene ikke har søkt privatskoler i tillegg, presiserer han. Årets 10.-klassinger er dessuten 600 flere enn kullet før dem.