Tallet på skadde i Hordaland har gått kraftig ned i forhold til januar i fjor. Da ble det meldt 103 personskader, mens to mistet livet. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Også på landsbasis går tallene nedover. 800 ble skadd i januar i år, mot 947 i fjor. Antall drepte har imidlertid ikke gått ned.

I Sogn og Fjordane ble 18 skadd og to drept i trafikken i forrige måned.

Av de 24 som omkom i januartrafikken på landsbasis, var 19 menn og fem kvinner. Halvparten av dem som mistet livet var under 35 år gamle. Åtte av disse var menn i alderen 20 til 34 år, ifølge SSB.

Antall ulykker har ligget stabilt på rundt 8.000 årlig de siste årene. I fjor mistet 232 mennesker livet, mens over 12.000 ble skadd.