Mens 252 mennesker ble skadd i første kvartal i fjor, endte tallene på 206 i år. Det viser tallene fra Hordaland politidistrikt i Statistisk sentralbyrås ulykkesstatistikk.

I mars ble 74 mennesker skadd på veiene i politidistriktet, mot 84 i fjor. Så langt i år er to drept i trafikkulykker, mot tre i samme periode i fjor.

I Sogn og Fjordane ble 42 mennesker skadd i årets tre første måneder. Det er bare to færre enn fjoråret. Fylket har hatt en dødsulykke, mot to i fjor.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har derimot opplevd en helt motsatt tendens. Der har tallet på skadde steget fra 51 i fjor til hele 71 i år. Mars var spesielt ille, med 35 skader i distriktet.

De foreløpige tallene for 1. kvartal i år viser at 43 personer mistet livet i trafikken i Norge. Det er godt under gjennomsnittet de siste ti årene.