Færre stjeler biler og båter og færre blir tatt med narkotika. Det er hovedtrekkene fra fjorårets politistatistikk.

— Når vi ser på anmeldte forbrytelser totalt, er det de laveste tallene på ti år, sier leder for analyseseksjonen i Hordaland politidistrikt, Morten Ørn.

Mindre rusfokus

Bilene og båtene våre får heldigvis stå i fred oftere enn før. Mens 587 hordalendinger ble frastjålet biler i 2005, var det 475 som opplevde det samme i fjor.

Morten Ørn har tidligere sagt til BT at han tror fjerningen av parkeringsplasser i sentrum kan ha hatt positiv innvirkning på statistikken, fordi flere biler nå står i parkeringshus med overvåkingskameraer.

125 båter ble meldt stjålet i 2005, mot 110 året etter.

I tillegg fikk politiet færre narkotikasaker å jobbe med i fjor enn året før.

— Vi har en økning i de alvorlige narkotikasakene, men en reduksjon i de mindre alvorlige, sier Morten Ørn.

Dette har trolig sammenheng med at politiet har hatt større fokus på å avdekke hallikvirksomhet og andre former for organisert kriminalitet enn å kartlegge brukerne.

Til tross for at volden økte i Bergen sentrum i fjor, var voldstallene totalt sett relativt stabile, ifølge Ørn.

Flere innbrudd

Men ikke alle tallene er like oppløftende lesning. BT skrev onsdag at politiet fikk inn et rekordhøyt antall voldtektsanmeldelser i fjor.

Det var også flere som opplevde at uvedkommende brøt seg inn i boligen sin i 2006 enn året før, og spesielt gjaldt dette de som bor i leilighet. Mens 131 leilighetsbeboere opplevde innbrudd i 2005, var det 166 i fjor. Innbrudd i enebolig økte fra 113 til 122.

Politiet legger frem hele årsstatistikken i morgen.