Hordaland politidistrikt har lagt frem straffesakstallene for 2014. Statistikken viser en nedgang i vinningskriminaliteten på 8,8 prosent, etter en oppgang i årene før.

— Målrettet arbeid

Særlig stor er nedgangen når det gjelder ran og utpressing, med 22,7 prosent færre saker. Simple og grove tyveri er ned henholdsvis 10,1 og 17,2 prosent, og skadeverk 8,2 prosent.

Politiet mener det er målrettet arbeid mot gjengangere og mobile vinningskriminelle som forklarer nedgangen. Også arbeidet med de åpne russcenene blir trukket frem i årsrapporten. BT skrev tidligere i måneden at kriminaliteten rundt Nygårdsparken har gått kraftig ned etter at den ble stengt.

Færre drap

— Det vi ser er at kriminaliteten ikke har poppet oppandre steder, slik mange kanskje fryktet ville skje etter stengingen av parken, sier politioverbetjent Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon.

Vinningskriminaliteten utgjør over halvparten (53 prosent) av alle anmeldte forbrytelser i Hordaland.

Voldskriminaliteten har holdt seg relativt stabilt de siste årene - nedgangen i fjor var på 2,5 prosent.

Antall drap har ligget på to-tre de siste årene, men gjorde et kraftig hopp i 2013, da det ble registrert syv. I fjor var det tre drap i politidistriktet, og to av dem kom i desember:

En 35 år gammel kvinne i Fyllingsdalen døde etter å ha blitt knivstukket av naboen (50).

En 62 år gammel mann i Loddefjord ble funnet med store hodeskader i leiligheten sin. Stesønnen (28) er siktet for drap.

Flere narkosaker

Antall narkotikasaker gikk opp med 12,2 prosent i fjor. De groveste sakene økte fra 85 i 2013 til 98 i 2014.

Politiet understreker at utviklingen i antall narkotikasaker ikke sier noe om omfanget av salg eller bruk av narkotika.

«Talet på narkotikasaker er avhengig av kontrollnivået til politiet og tollvesenet. Det inneber at det er kontrollnivået som i stor grad bestemmer talet på meldte narkotikasaker, meir enn den faktiske narkotikasituasjonen», heter det i årsrapporten.

Oppklaringsprosenten er 37,6 for alle forbrytelser, en oppgang fra 33 i 2013. Men det er store forskjeller mellom ulike typer forbrytelser.

Mens bare 18 prosent av anmeldte vinningsforbrytelser og skadeverk blir oppklart, er tallet 79 i narkotikasaker.