• Disse sykehjemmene er med i prosjektet — se kart over! Velferdssenteret på Manger, Radøy.

I stedet for å skysse eldre inn på sentrale kontorer og sykehus, farter psykiatere fra NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus på Askøy, av gårde til sykehjem i ti kommuner på Vestlandet.

Ville ikke fått tilbud

Olaviken Alderspsykiatriske sykehus har utviklet et prosjekt der spesialistene deler kunnskap med sykehjemslegene.

— Gjennom dette prosjektet kan vi få gitt spesialisthelsetjenestetilbud til pasienter som ellers ikke ville fått det, fastslår psykiater og poliklinikkleder, Erik Rønneberg Hauge.

— En suksess, konkluderer de etter ett års samarbeid, sykehjemslege og kommunelege Grethe Fosse, sykehjemslege Gunn Mali Steen Sund, på Radøy, og psykiater Erik Hauge.

- Uverdig for pasientene

Sykehjemslege Grethe Fosse mener det er viktig for mennesker med alvorlig demens å slippe belastningen det er å bli transportert til spesialist.

— Det kan være både uverdig og uetisk, og ikke minst veldig anstrengende for pasienter med kognitiv svikt å bli utsatt for forandringer de ikke forstår, poengterer hun.

Åtti prosent av sykehjemspasientene i Norge har ulike demenssykdommer. Ikke bare stjeler demens hukommelsen fra våre seniorer. Sykdommene plager dem også med hallusinasjoner, uro, angst, depresjon og andre vansker.

— Sykehjemmene får stadig mer krevende pasienter, fastslår Gunn Mali Steen Sund.

— Vi gjør en god jobb her, men vi trenger kompetansen vi får gjennom prosjektet, sier Fosse.

Fire ganger i året får sykehjemmet besøk av psykiater, som går på fellesvisitt og drøfter pasientene med sykehjemslegene.

Prosjektrapporten er ikke ferdig, men etter ett års samarbeid trekker sykehjemslegene og spesialisten frem disse erfaringene som kommer seniorene til gode:

Færre piller og mindre tvang

Mindre og mer bevisst bruk av tvang. Både lovverket, nødvendighet av tvang og alternative metoder drøftes i større grad.

Færre innleggelser. Sykehjemmet på Radøy har normalt få psykiatriske innleggelser, men etter at prosjektet startet har de ikke hatt noen.

Pårørende kan oppleve trygghet når de gamle har fått spesialistvurdering.

Legene kan oppleve større trygghet for å slutte med medikamenter når den ikke lenger gjør nytte.

Generelt økt kompetanse på alderspsykiatri hos sykehjemsleger som er med på fellesvisittene.

Ved tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten blir det lettere å ta telefonisk kontakt ved spørsmål.

Kutter piller. Piller som ikke har ønsket effekt, men som kan ha uheldige samvirkninger med andre piller eller bivirkninger, fjernes.

Overforbruk av medisiner er vanlig på sykehjem.

— Det er en vanvittig stor påkjenning for den syke og de pårørende når hjernen svinner. Vi vil jo gjerne hjelpe, men vi må diskutere og skjønne hva vi kan gjøre noe med, og hva vi ikke kan gjøre noe med, sier Fosse.

— Vi prøver å ta bort medisin som ikke er nødvendig, sier Hauge.

Ønsker videreføre prosjektet

Olaviken Alderspsykiatriske sykehus fikk samhandlingsmidler til å starte opp prosjektet. I år finansieres turene ut i kommunene over Olavikens eget budsjett, men sykehuset vil trolig søke offentlige samhandlingsmidler igjen.

— Finansieringssystemene i helsevesenet gir i dag ikke uttelling for ambulant spesialisthelsetjeneste. Reising tar tid, men vi mener at dette prosjektet gir en god kompetanseoverføring og en samhandlingseffekt som rettferdiggjør innsatsen i et samfunnsperspektiv, sier Erik Hauge.

DELER KUNNSKAP: Psykiater og poliklinikkleder, Erik Rønneberg Hauge, fra NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har etablert tett samarbeid med sykehjemslege og kommunelege, Grethe Fosse, på Velferdssenteret i Radøy.