Hjerteavdelingen på Haukeland sykehus har plass til tretten pasienter. Denne julen har imidlertid sykehusets ledelse kuttet antallet ned til seks. Dette til tross for at risikoen for alkoholforgiftning og overdoser er høyere i jule— og nyttårsuken.

— Vi har marginal bemanning gjennom julen. Det er så vidt det går, og da har vi vært ganske heldige, og har hatt få kritiske pasienter, sier intensivsykepleier Torunn Haukaas.

Overtidsnekt

Før jul varslet sykepleierne på Haukeland at de ville nekte å jobbe overtid på grunn av bemanningsmangel. På hjerteavdelingen fryktet man at situasjonen kunne bli kritisk. Denne avdelingen tar vare på noen av de sykeste og svakeste pasientene sykehuset har.

— Vi har bare kapasitet til å ha to pasienter i respirator, selv om vi har fire maskiner, sier Haukaas.

I praksis betyr kuttet på intensivavdelingen at listen legges høyere for pasienter.

— Pasientene blir vurdert nøyere før de blir sendt opp hit, sier Haukaas.

Ut tidligere

Dermed tar Hjerteavdelingen, som er en av landets mest avanserte overvåkingsavdelinger, bare halvparten av det de har kapasitet til. I stedet blir kritiske pasienter overført til andre avdelinger.

— Vi tar også pasienter ut av avdelingen tidligere enn det vi normalt ville ha gjort, sier Haukaas.

Hun er dessuten bekymret for nyttårshelgen, når det tradisjonelt kommer inn flere kritiske tilfeller. Bare fire står oppført på helgeskiftene, mens avdelingen trenger minst seks eller syv pleiere på hver vakt.

— Der er store huller i helgevakten, og vi må sannsynligvis beordre folk på jobb, sier Haukaas.