Trude Drevland

JULIA S. PERELSTEININGVILD BRUASETTOR HØVIK (foto)

— Der er kjempefint å være her. Vi blir kjent med andre, og får hjelp til å søke jobb, sier Yordanka Wiers (37).

Hver morgen møter hun opp på tiltaket Folk i Arbeid (FIA), som tilbyr aktiviteter og arbeidstrening til sosialklienter.

— Målet mitt er å få jobb i butikk, slik at jeg kan klare meg på egen hånd, sier hun.

Sparer 23,3 millioner

De siste ti årene er antallet sosialhjelpsmottakere i Bergen gått ned med 22 prosent.

— Vi ser det som en kombinasjon av et godt arbeidsmarked og bedre oppfølging i sosialtjenesten, sier Magne Ervik, seksjonssjef i Bergen kommune.

Kommunen sparte 23, 3 millioner kroner på utbetalinger i fjor i forhold til 2005. — Vi har satset bevisst på at vi ikke bare skal dele ut penger. I tillegg vurderer vi ulike tiltak for dem som har mulighet til å komme i aktivitet, sier byråd Trude Drevland.

- Andre trenger pengene

Sosialkontoret bestemmer hvem som skal på tiltak, og kan gi trekk i støtten hvis folk ikke møter opp.

— Spesielt har vi sett på ungdom og muligheten deres for å komme i arbeid, sier Drevland.

Pengene som spares på sosialhjelp ønsker hun å omfordele til blant annet hjemmesykepleie og psykisk utviklingshemmede.

— Jeg er fornøyd med at noen bruker mindre fordi det alltid er andre som trenger de pengene enda mer, sier hun.

Må være aktive

På tiltaket FIA i er det pliktig oppmøte fra klokken ni til tolv, de dagene man har fått tildelt.

— Dagen begynner med frokost, etterpå er det aktiviteter, sier deltaker Morten Rosberg (19).

Mandager er det for eksempel malekurs med en profesjonell kunstner, tirsdager trener gruppen på treningssenter.

— Treningen gir bedre fysisk form, man må jo være opplagte når man skal søke jobb sier Rosberg.

Onsdager kommer helsesøster eller noen fra NAV for å snakke om aktuelle tema. Gruppen kan i tillegg bruke pc-er eller lese aviser.

— Tvunget oppmøte er bra, for da blir det vanskelig for dem som vil utnytte systemet. Det skulle bare mangle at vi ikke må gjøre noe for pengene, sier Rosberg.

Kritisk til tvang

Leder i Aksjonsgruppen for Sosial Nød, Bente Simonsen, frykter overkjøring av sosialklienter.

— Jeg har mange eksempler på at folk er blitt tvunget over på tiltak selv om de er syke, sier hun.

Fra man blir syk til man får diagnose kan det ta lang tid, og hun mener sosialkontoret ikke har nok kunnskap til å vurdere alle enkelttilfeller.

— Jeg etterlyser et sted å henvende seg hvis man føler seg presset, og ikke klarer å leve opp til kravene, sier hun.