93 personer har mistet livet i trafikken første halvår 2006. Det er seks færre enn i samme periode i fjor, som ble det året med lavest antall omkomne i trafikken siden 1955.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 24 personer omkommet i veitrafikkulykker i juni måned. Det viser tall fra Trygg Trafikk.

Tallene i juni fordeler seg med ni bilførere, tre bilpassasjerer, ni motorsyklister og to fotgjengere.

Hittil i år har 12 motorsyklister mistet livet. Av 12 drepte bilførere/-passasjerer omkom syv i kollisjon med annet motorkjøretøy, én i kollisjon med elg og fem i utforkjøringer.

I Hordaland omkom to mennesker i trafikken i juni, like mange som i juni i fjor. Tallene for Hordaland viser også at det i første halvår 2006 omkom totalt 7 mennesker, mot 5 i 2005.