På 1960— og 70-tallet gikk slagordet «Make love, not war» verden rundt. I kjølvannet av denne parolen vokste en rekke militærkritikere frem. Utover 1980-tallet ble det gradvis færre som vegret seg mot å iføre seg Kongens klær.

På 1990-tallet lå tallet stabilt på i overkant av 2000 unge som ba seg fritatt fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Fra og med i fjor har det imidlertid vært en markant nedgang.

Tidligere ble militærnekterne nærmest betraktet som kriminelle. I dag blir de ikke uglesett på samme måte. Det er tilstrekkelig å søke om å få slippe å avtjene verneplikten av overbevisningsgrunner. Alle søknadene blir innvilget uten nærmere undersøkelser fra Vernepliktverkets side. Militærnekterne blir deretter overført til siviltjeneste.

Tidligere varte denne tjenesten i 16 måneder, senere 14, og inntil i sommer i 13 måneder. Nå er tjenestetiden like lang som for dem som avtjener verneplikten - 12 måneder.

— For en del år tilbake kunne det være utfordrende å skaffe tilstrekkelig antall tjenesteplasser for sivilarbeiderne. Nå går dette greit, sier direktør Hans O. Haaland i Siviltjenesten.