— Det kan se ut som om det skjer en bedring i russituasjonen i fengslene, sier rådgiver Finn Dotsetsveen i kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet (JD).

I 2010 var andelen positive rusmiddelprøver blant norske fengselsinnsatte under ti prosent. Ikke siden 2002 har andelen vært så lav.

— Hvis dette forteller noe om effekten av målrettet rusarbeid og bedre aktivisering av de innsatte, er dette helt klart positivt, sier Geir Bjørkli, leder av Norsk fengsels- og friomsorgsforbund.

66 tester om dagen

Cirka 24.000 urinprøver fra fanger ble i fjor sendt til analyse ved Folkehelseinstituttet. Altså ble nærmere 66 fanger testet for rusmisbruk hver dag.

Dotsetsveen har ingen fullgod forklaring på nedgangen i fengselsrus. Men han fremhever at fengslene for noen år siden fikk en ny strategi mot rusbruk.

— Den handler om hvordan vi håndterer og reagerer på illegal rusmiddelbruk blant innsatte. Kanskje begynner det intensiverte arbeidet vårt mot rusbruk å gi resultater. De siste årene har vi også etablert bedre samarbeid med helsevesenet om rusbehandling, sier JD-rådgiveren.

Utlendinger trekker ned?

Fagforeningsleder Geir Bjørkli etterlyser på sin side en bedre analyse av hva som påvirker tallene for rusing.

— Er det vår egen innsats, andre faktorer eller tilfeldigheter som avgjør? Kan for eksempel den store andelen utlendinger i varetekt påvirke tallet? Mange av disse er ikke rusmisbrukere. Vi vet ikke hvor store utslag dette gir på testresultatene våre, sier Bjørkli.

Han frykter også at det blir flere fanger som ruser seg på medisiner som er lovlige utenfor murene - men ulovlige innenfor.

— I 2009 ble det rapportert om økende bruk av slike medisiner, for eksempel smertestillende, beroligende og nervemedisiner. Noen av disse kan ikke avsløres med de test- og kontrollmetodene vi har i dag. Det kan jo være at bruk av slike medisiner får narkobruken til å gå ned. Men som sagt: Vi trenger grundigere analyser for å vite sikkert.

Seks av ti har rusproblem

Fem-seks år gamle tall tilsier at 60 % prosent av innsatte i norske fengsler har et rusproblem før de havner bak murene.

— Det er vanskelig å endre rusatferd uten at det gis skikkelig hjelp. Det å bli satt i fengsel gjør ikke folk rusfrie, det forventer vi heller ikke. Men vi jobber med å endre fangenes holdninger til rusbruk, sier Finn Dotsetsveen i JD.

Mindre beslag

Tendenser i innrapporteringen fra fengslene tyder også på at det ble beslaglagt mindre rusmidler i 2010, sammenlignet med 2009.

— Men det er umulig å konkludere med noe før tallene er skikkelig analysert. Vi har foreløpig ikke oversikt over hvordan kontrollvirksomheten i fengslene var i fjor, sier Dotsetsveen.