Natt til tirsdag skal en mann ha blitt voldtatt i Bergen sentrum. Offeret møtte gjerningsmannen like før voldtekten skjedde.

Politiførstebetjent Carl-Petter Leganger ved Bergen sentrum politistasjon forteller at voldtektssaker der menn er den fornærmede part er sjeldne.

— Anmeldelser av voldtekter av menn er et sjeldent fenomen, det kan gå år mellom hver sånn sak. Det vanligste er at menn er overgripere, men vi ser også at kvinner kan voldta, oftest i saker der yngre menn er offer, sier han.

Store mørketall

Voldtekt er generelt underrapportert til politiet. Leganger tror mørketallene er enda større når det gjelder menn som blir voldtatt.

Av alle voldtekter som rapporteres inn til Legevakten,anmeldes omtrent halvparten av dem til politiet.

— Vi tror forholdet er enda større når det gjelder menn, sier Leganger.

— Det er antagelig veldig vanskelig for mange menn å fortelle om seksuelle overgrep. Vi vet jo hvor vanskelig det er for kvinner, og for menn kan det oppleves enda verre. De tenker kanskje at som menn burde de kunne være i stand til å forsvare seg selv. I tillegg kommer frykten for å bli stemplet som homofil, tror Leganger, som leder etterforskningen av mandagens hendelse.

Leganger oppfordrer sterkt til å søke sakkyndig hjelp så raskt som mulig etter en voldtekt.

— Det handler om å sikre spor rasket mulig. Da har vi noe å gå på bevismessig. I tillegg er det viktig å bearbeide traumet med profesjonelle så raskt som mulig, sier han.

Trenger mer kunnskap

Leganger mener at både politi og i hjelpeapparat har for liten erfaring med menn som voldtas.

— Det har vært en rådende tanke at menn ikke kan voldtas, og at de ville være mer enn villig i en slik situasjon. Men det er jo ikke slik. Menn har lov til å si nei.

— Vi har et behov for ytterligere kunnskap om fenomenet, mener han.

Bryter barriérer

Psykolog Leif Waage arbeider ved Kompetansesenter for rettspsykiatri ved Haukeland Universitetssykehus og leder Europarådets ekspertgruppe for behandling av seksualforbrytere.

Han er ikke overrasket over at færre menn anmelder voldtekt.

— For menn er voldtekt enda mer tabubelagt. Når kvinner har barriérer for å anmelde, så er de enda høyere for menn, mener han.

Psykologen mener samfunnets beredskap for håndtering av menn som har vært utsatt for voldtekt er betydelig dårligere enn for kvinner.

Waage etterlyser mer oppmerksomhet og mer forskning på området.

— Mine kolleger verden over forteller om manglende forskning og kompetanse. Vi trenger definitivt mer fokus på området, sier han.

LA PÅ SPRANG: Mannen befant seg her i Konsul Børs' gate da han kontaktet politiet. Voldtekten skal ha skjedd et lite stykke unna.
LEIF GULLSTEIN
MØRKETALL: Politiførstebetjent Carl-Petter Leganger ved Bergen sentrum politistasjon tror det er store mørketall når det gjelder antall voldtekter av menn.
RUNE BERENTSEN