Aetats fylkesoversikt for 2005 viser mange minustall — og det er positivt i en arbeidsledighetsstatistikk.

Ved utgangen av desember er 3,2 prosent av arbeidsstyrken eller 7280 personer helt ledige i Hordaland. Dette er en nedgang på 11 prosent fra samme tidspunktet i fjor.

Tror på fortsatt nedgang

Mest gledelig er det kanskje at det er færre ledige samtidig som det er langt færre hordalendinger på tiltak. I forhold til 2004 ble det registrert 39 prosent eller 740 personer færre tiltaksdeltakere i Hordaland i år.

— Den merkbare ledighetsnedgangen som kom etter sommerferien, er blitt vesentlig forsterket de siste par månedene. Vi forventer at den positive utviklingen i arbeidsmarkedet vil fortsette i det nye året, med en ytterlig reduksjon i arbeidsledigheten i 2006, sier fylkesarbeidssjef Tommy Johansen i en pressemelding.

Sunnhordland sliter

Men ikke alt er rosenrødt. I Sunnhordland har ledigheten økt med ti prosent, viser tallene fra Aetat Stord. Mindre etterspørsel etter arbeidskraft innen industrisektoren i løpet av første halvår er hovedårsaken til dette, mener Aetat. Også i Odda, Straume og Kleppestø er det registrert økning i antall ledige, om enn med beskjedne tall.

Økt etterspørsel etter arbeidskraft bl.a. innen oljerelatert industri samt handel og kontor har bidratt til at Bergen søt i år har hatt den største nedgangen (-12 prosent) i ledigheten i fylket.

Flere ledige akademikere

Ledigheten økte med ni prosent blant arbeidssøkere med universitets- og høyskoleutdanning over fire år. Dette skyldes bl.a. mindre etterspørsel etter arbeidskraft fra offentlig sektor, melder Aetat.

Prosentvis er det Ullensvang og Modalen som har lavest arbeidsledighet blant kommunene i Hordaland, begge med 1,1 prosent. Høyest prosentledighet har lille Fedje med 6,1 prosent, men det utgjør bare 19 personer.

I Bergen var det 4295 personer ledige i desember, noe som er 3,4 prosent av arbeidsstyrken.