I 2012 ble det utbetalt totalt 731 drosjerefusjoner med bakgrunn i reisegarantien. I fjor var tallet sunket til 602 utbetalinger.

— Dette er lave tall. Med tanke på at vi har 120.000 påstigninger daglig på bybane og buss i hele fylket, forteller nok tallene mest at folk kan bli flinkere til å benytte seg av reisegarantien, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

Reisegarantien sier at du kan få dekket utgifter til drosje, eventuelt kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil, dersom bussen uteblir helt eller er mer enn tyve minutter forsinket.— Målet vårt er ikke færrest mulig drosjerefusjoner, men flest mulig fornøyde kunder. Vi ønsker å levere transporten etter planen, men avvik vil vi aldri komme helt unna. Da er det viktigste at kunden kommer seg frem, sier Ingrid Dreyer.

- Betyr nedgangen at bussavgangene er mer punktlige?

— Disse sakene forteller lite om det. Til det er det for få av dem. Punktlighet måles på andre måter. Vi har 7.500 avganger om dagen bare med buss, og det er vanskelig å unngå avvik. Det er nok heller slik at mange avvik ikke fører til reisegarantisaker fordi folk velger å vente på neste buss eller finner en annen reisemulighet fremfor å ringe etter drosje, tror kommunikasjonsrådgiveren i Skyss.

Benytter du deg av reisegarantien? Hvorfor ikke?

FÆRRE KRAV: Skyss betalte ut 602 drosjerefusjoner på grunn av busser som ikke holdt ruten i 2013.
ODD NERBØ