— I årets elleve første måneder har det vært 1379 færre grove tyverier i Bergen, sammenliknet med tilsvarende tall for 2002. Det er de laveste tallet grove tyverier siden 1997, sier politioverbetjent Morten Ørn i Hordaland Politidistrikt til bt.no.

Nedgangen i Bergen er langt større enn i resten av landet.

I 2002 var det frem til 1. desember 4579 grove tyverier i Bergen. I årets elleve første måneder er det registrert 3200 grove tyverier.

40 % færre bilinnbrudd

Det har vært en markant nedgang i grove tyverier utover året. Bilinnbrudd er den kategorien grove tyverier det er flest av. Her har det vært en større nedgang enn i resten av landet. I 2002 ble det registrert 2104 grove tyverier fra bil.

Tilsvarende tall for samme periode i år er 1257 bilinnbrudd.

— Her kan folk selv gjøre noe for å forebygge innbrudd i ni av ti tilfeller. Dersom en lar være å ha liggende verdigjenstander åpent i bilen, mister tyven interesse for den, og velger gjerne en annen, mener Ørn.

Kjeltringenes A-liste

Det er gjengangere som står for svært mange av de grove tyveriene. Aktivt arbeid med gjengangere; både personorientert etterforskning, fengslinger og hjelp til å takle rusproblemer, kan være årsaker som kan forklare den store nedgangen.

— Vi prøver å finne de for tidens mest aktive vinningskriminelle, og samler dem på en A-liste. Det er en levende liste som stadig forandrer seg. Så samler vi saker på vedkommende, og prøver å få de dømt, sier politiførstebetjent Geir Lussand, leder av gjengangergruppen, til bt.no.

De som topper A-listen kan få tre til fem dommer i året. A-listen pleier å ha om lag 40 kjeltringnavn på listen. Akkurat nå er den nede i 30 navn, fordi en del er fengslet.

— En typisk gjenganger er en mann i 25 års alderen, han er rusmisbruker, har lite nettverk og er notorisk tyv, sier Lussand. Det finnes også jenter på A-listen, men det er få.

- Ikke heng fra deg vesken

Det har også vært en nedgang i simple tyverier i Bergen frem til desember. Nedgangen er på om lag 10 prosent, fra 7144 saker i 2002 til 6365 saker i 2003.

Som simple tyverier regnes tyverier fra butikker, restauranter og eksempelvis sykkeltyverier.

Nedgangen i sykkeltyverier har vært på 26 prosent hittil i år. Det skyldes også at det i 2002 var unormalt mange sykkeltyverier i Bergen og Hordaland. Tyverier fra restauranter og nattklubber har derimot økt i år med om lag seks prosent.

— Her er rådet ikke å henge fra seg vesken på stolen og forsvinne når en er ute. Noen utlendinger som var svært aktive tyver, er pågrepet i høst, og det merkes på statistikken, sier Morten Ørn i Hordalandspolitiets seksjon for analyse og register.

Hvor stjeles det?

  • Hvilke nattklubber er mest utsatt for tyvene?

— Det vil jeg ikke gå konkret inn på her, men over 90 prosent av disse tyveriene skjer i sentrumskjernen i Bergen. Og mesteparten natt til lørdag og natt til søndag med mellom midnatt og klokken tre om natten, sier Morten Ørn.

Han mener ansatte på de utsatte stedene må være mer observante på tyverigjester. Tyvene har ofte en annen oppførsel en de vanlige gjestene, og burde derfor en del ganger være mulig å skille ut.

A-LISTET: Det er stor nedgang i grove tyverier i Bergen. Tyvradder blir fotfulgt og buret inne.