Samme tendens ser man også i en rekke menigheter i Bjørgvin bispedømme. Uten at statistikkene er helt ferdige ennå, bekrefter tall Bergens Tidende har innhentet fra 12 av 13 prostier at det blir en kraftig nedgang i antall brudevigsler i nesten hele bispedømmet. Totalt har det vært ca. 200 færre vigsler i kirkene i Bjørgvin enn året før.

— Vi tror nedgangen i ekteskapsinngåelser kan skyldes 2000 årseffekten. Flere enn normalt valgte nok å gifte seg i det store jubelåret. I så fall er det ikke unaturlig at det ble færre vigsler i fjor, hevder assisterende direktør Martin Kulild ved Bergen kirkelige fellesråd overfor Bergens Tidende.

Ifølge helt ferske kirkestatistikker var det 10 prosent færre ekteskapsinngåelser i Bergenskirkene i fjor sammenliknet med det store jubelåret som dannet overgangen til et nytt årtusen. Rent statistisk er 10 prosents avvik på ett år mye.

Færre hos fogden

Hos Byfogden har man registrert samme utvikling. Der har nedgangen vært 12 prosent det siste året. Om man får en ytterligere nedgang i år, er uklart. Den store giftelysten melder seg nemlig først ut på våren og sommeren.

Ifølge statistikken fra de om lag 30 kirkene i Bergen, ble det inngått 532 vigsler i fjor. Dette er over 60 færre enn året før. Samtidig ser man at kirkevigslene økte nesten like mye i 2000 i forhold til 1999.

I Tinghuset i Bergen hadde man 378 vordende ektepar innom for å bli smidd i hymens lenker i fjor. Dette er en nedgang på vel 50 - altså ca. 12 prosent.

— Vi har ingen formening om hva nedgangen skyldes, sier Britt Holt hos ved Bergen byfogdembete.

I mange andre Bjørgvinmenigheter er tendensen den samme. Både i Ytre Sogn, Sunnfjord, Nordfjord, Midthordland, Sunnhordland og Hardanger og Voss prostier ser man også at langt færre giftet seg i fjor enn året før. Størst er forskjellene i Midthordland. Der hadde man 73 brudepar i fjor. Det er en nedgang på 30 prosent sammenliknet med 2000. I Hardanger og Voss er nedgangen på ca. 20 prosent.

Ingen Mette Marit-effekt

— Vi registrerer utviklingen, men er usikre på årsaken. Sikkert er det i alle fall at Mette-Marit-effekten ikke slo ut i Bjørgvin. Kanskje vil det kongelige bryllupet i mai sørge for at giftelysten øker igjen i år, sier stiftsdirektør Helge Taranrød ved Bjørgvin bispekontor.

INSPIRERTE FÅ: 2001 ble et labert år for ekteskapet, kronprinsbryllupet til tross. (Arkivfoto)