— Vi ser at tallene går ned. Det er en utvikling som går gått over flere år, sier overlege Kari Klungsøyr ved Folkehelseinstituttet.

Mangler oversikt over tidlig abort

Onsdag formiddag ble oversikten over barn som ble født med Downs syndrom i 2013 lagt frem. Totalt sett ble det født 56 barn slike barn i Norge i fjor. For ti år siden var det tilsvarende tallet 91.

Samtidig øker tallet på kvinner som får innvilget abort på bakgrunn av slike kromosomfeil.I fjor fikk 62 kvinner utført en slik abort, mot 29 i 2004.

— Det kan virke som om de fleste kvinner som ønsker det får innvilget abort på bakgrunn av Downs syndrom. Hvor mange som tar abort på bakgrunn av ultralyd før uke 12 har vi ikke oversikten over, sier Klungsøyr.

Sterk nedgang i Danmark

I Norge er det ikke obligatorisk med ultralyd før i uke 18, men mange velger likevel å få utført dette privat tidligere i svangerskapet. I uke 12 er det mulig å se en nakkefold som kan være et tegn på Downs eller hjertefeil. Sene aborter gjennomføres fra uke 12 til uke 18/19.

Klungsøyr synes ikke at nedgangen er uventet stor.

— I andre land som vi sammenligner oss med, for eksempel Danmark, har nedgangen kommet mye tidligere, sier hun.

Danskene har tilbud om screening allerede i uke 11. Ved mistanke om Downs vil kvinnen kunne få utført fostervannsprøver og kromosomundersøkelser.

- Forferdelig trist

Gisle Hesjedal er leder for Ups & Downs i Hordaland, som er en forening for familier som har barn med Downs syndrom. Han synes den ferske statistikken er alarmerende

— Dette er forferdelig trist. Selv om jeg ikke vet hvilken situasjon det enkelte foreldrepar har vært i, vil jeg tro at den store massen har tatt avgjørelsen om abort på mangelfullt grunnlag, sier han.

Hesjedal mener at holdningene som møter mange foreldre i helsevesenet bidrar til flere aborter. Selv fikk han og konen vite at datteren hadde Downs syndrom etter ultralyd i uke 12, og nærmere undersøkelser.

— Vi fikk gjentatte spørsmål om vi ønsket abort. Selv var vi helt klare på at vi ønsket å beholde barnet, men for andre som ikke er så sikre vil slike holdninger påvirke, sier Hesjedal.

I dag er han og konen foreldre til en liten jente på tre år med Downs syndrom.

— For de fleste er det en sjokkbeskjed å få vite at de venter et barn med Downs. Med de holdningene som finnes i dag, er det ikke rart at mange velger abort, sier Hesjedal.