Det er ca. 4000 færre enn året før. Tallet på såkalte tilleggsavgifter, som vi belønnes med når parkeringstiden er overtrådt, holdt seg på nivå med fjoråret.

Styreformann Roald Stigum Olsen i Bergen Parkeringsselskap er fornøyd med at det som etter 2000 så ut som ny, mer hardhendt gebyrpraksis, var en tilfeldig oppsving.

— Vi har i hvert fall instruert parkeringsvaktene til å opptre strengt og rettferdig, men ikke firkantet, sier han.

Samtidig sliter Bygarasjen med trafikken. Nedgangen begynte lenge før byggearbeidene reduserte antallet parkeringsplasser.

For året som helhet er nedgangen på hele 18 prosent. Styreformann Roald Stigum Olsen i Bergen Parkeringsselskap tror litt av forklaringen er de nye midlertidige p-plassene på Nonneseter og Sydnes, som stjeler noe av grunnlaget for Bygarasjen.

En annen forklaring kan være at prisene økte 1. januar i fjor. 1. juli kom nok et prishopp, da det ble innført moms på parkering.

Parkeringssvikten er ikke stor nok til å true økonomien i utbyggingen av Bygarasjen, som er i ferd med å få et tredje parkeringsdekk.