Forrige uke skrev Bergens Tidende at andelen fanger som tas for rusmisbruk i norske fengsel så ut til å bli den laveste på åtte år. Nå er kriminalomsorgens rusmiddelkontroll for 2010 klar, og den bekrefter at for andre år på rad er det nedgang i beslag av rusmidler og positive urinprøver.

— Vi har den laveste prosentandelen av illegal rusmisbruk på mange, mange år, sier rådgiver Finn Dotsetsveen i kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet (JD).

Vi er fornøyd med en nedgang, men ikke med at innsatte fortsatt kan ruse seg i norske fengsler Finn Dotsetsveen, Justisdepartementet

Arbeidspress

Men nedgangen i beslag kan i region vest sees i sammenheng med en nedgang i antall kontroller.

— De har gjort færre beslag av narkotika enn de burde ha gjort, ved at det har vært mindre av den type kontroller, sier rådgiveren.

- Hvorfor det?

— Flere av fengslene på Vestlandet har varslet at betjentene har hatt et veldig høyt arbeidspress, og derfor har hatt mindre tid til kontrollaktivitet.

— Bjørgvin har flere tunge rusmisbrukere og et åpent fengsel hvor det er enklere å få inn rusmidler, og vanskeligere å drive påvirkningsarbeid. Da blir de ansatte slitne, og de får ikke tid til å jobbe systematisk med beslag, sier Dotsetsveen.

Narkohunder

At det fortsatt er mye narkotika i fengslene på Vestlandet som ikke fanges opp, kan sees i den høye rusandelen på urinprøvekontroller.

Mot fem prosent i nord og rundt 10 prosent i de andre regionene, har Vestlandet desidert flest positive urinprøver med 19,7 prosent.

2010 er første året narkopatruljene har registrert antall utslag som hundene gjør. Nesten 1100 markeringer har ikke medført funn av brukerutstyr eller rusmidler.

— Det viser at det er små brukerdoser som blir funnet. I de tilfellene der hunden markerer, har de innsatte enten stoffet skjult i kroppens hulrom, eller stoffet er brukt opp. Det har vært mer narkotika enn det man har greid å avdekke, sier Dotsetsveen.

- Bekymringsfullt

For tre år siden ble det iverksatt en ny strategi for å bekjempe rusmisbruk i fengslene og starte rusbehandlingen tidligere. Dotsetsveen håper at lavere tall er en indikasjon på at de virker.

— Vi får være positive og håpe at nedgangen er resultater av det arbeidet som er påbegynt. Vi er fornøyd med en nedgang, men ikke med at innsatte fortsatt kan ruse seg i norske fengsler. Det er bekymringsfullt, da får vi lite igjen av rehabiliteringsarbeidet vårt, sier han.

Justisdepartementet har i tildelingsbrevet til alle kriminalomsorgens regioner bedt om å opprettholde kontrollaktivitetene på et høyt nivå, og lage en handlingsplan ut ifra tallene om det rusarbeidet som skal gjøres.

— Vi vil aktivt følge det arbeidet regionene gjør. I første omgang får regionene gripe fatt i det, og så vil vi ta stilling til om vi skal iverksette sentrale tiltak, sier Dotsetsveen.