Resultatene støttes av større undersøkelser i både USA og Storbritannia. Tidligere har forskere antatt at opptil 4-5 prosent av alle barn hadde denne formen for hyperaktivitet og konsentrasjonsvanskeligheter.

To tredeler av barna med ADHD har atferdsvansker i tillegg, viser undersøkelsen som omfatter alle barn som er født i tidsrommet 1993-1995 og som var bosatt i Bergen kommune.

– Det er viktig endelig å få en pålitelig studie i Norge som viser forekomsten av ADHD blant barn når vi skal vurdere hvor mange som skal behandles for dette, sier overlege dr.med. Einar Heiervang ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse ved Universitetet i Bergen.

Undersøkelsen viser også at ADHD i større grad er knyttet til barnets biologiske tilstand enn sosiale faktorer som blant annet familiemønster.

Bare 13 prosent av barna med angst eller andre følelsesmessige forstyrrelser har vært i kontakt med spesialhelsetjenesten, i motsetning til barn med atferdsvansker og ADHD. 75 prosent av denne gruppen har vært i kontakt med spesialhelsetjenesten.