— Vi har satt inn flere ressurser og satset utradisjonelt, sier fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale til Bergens Tidende. Rektorer, oppfølgingstjenesten, PPT, rådgivere og elevinspektører har jobbet sammen for å få dette til. Dale tror ikke minst nyskapningen elevinspektørene har betydd mye. Hordaland er eneste fylke der skolene har elevinspektører som følger opp elevene.

Vekker oppsikt

På landsplan har 6011 elever fulgt tiltak i regi av Oppfølgingstjenesten. Hordaland skulle hatt 600 på tiltak med 10 prosent av elevtallet, men hadde ikke behov for tiltak til mer enn 325 i fjor. Rogaland, med langt færre elever enn Hordaland, trengte tiltak til 649 elever. Tiltakene i Hordaland vekker derfor oppsikt på landsplan.

Før Reform 94, sluttet opp til 20 prosent av elevene i løpet av et år. Nå er vi nede i fire prosent, opplyser Gunnar Dale. Han er ikke minst fornøyd med innsatsen ved byens største videregående skole, Bergen yrkesskole. Skolen kunne være oppe i en gjennomstrømming på 120 av 800 elever i løpet av et år. I år har skolen bare 20 færre elever ved skoleårets slutt enn da det begynte.

Godt sted å lære

— Sammen med elevene gjør vi Bergen yrkesskole til et godt sted å være og et godt sted å lære, sier rektor Per Lande. På avslutningen før helgen takket han elevene for innsatsen i løpet av skoleåret.

Aulaen var helt full. Langs rekkverkene i 2., 3. og 4. etasje sto resten av skolens 800 elever og nær 100 lærere og øvrige ansatte. Her var sang, dans og morsomme historier fortalt av Christer Torjussen, før elevene ble sendt ut i sommersolen.

— Jeg har kost meg dette året. Vi elever blir hørt. Alltid vil det være noe å forbedre. Det synes jeg skolen får til, sier elevrådsleder Maren Hjelmås.

— Vi bryr oss om hverandre. Jeg legger vekt på at elevene skal bli sett og forstått når de sliter, sier elevinspektør Steinar-Ove Lexander.