JOAR KLETTE

Tretten menneskeliv gikk tapt i Hordalandstrafikken.

— Dette er en positiv utvikling fra fjoråret da 19 mistet livet, påpeker Arne Aase ved Trygg Trafikk.

I Sogn og Fjordane må Audun Heggestad ved Trygg Trafikk derimot vise til mer nedtrykkende statistikk. Antall dødsfall er mer enn doblet fra seks i 2003 til 13 i 2004.

Eldre rammet

Heggestad mener at økningen har sammenheng med de lave tallene fylket har kunnet vise til tidligere. Like fullt er han bekymret. Blant annet viser han til at 6 av de 13 omkomne var i alderen over 70 år.

— Dette har sammenheng med at eldre lettere omkommer i kollisjonsulykker enn hva tilfellet er for unge mennesker. Like fullt er det grunn til å se på forholdene rundt eldre i trafikken, sier Heggestad.

Heggestad sier til BT at kampen mot promillekjøring vil trappes opp i 2005. Særlig publikum har tipset om flere tilfeller der sjåføren har drukket alkohol.

Geografisk spredning

Dødsfallene har skjedd flere steder i fylket. Bare Bergen, Odda og Kvam kommune har hatt mer enn én dødsulykke. Hver av de tre registrerte to dødsfall.

I den generelt oppløftende statistikken for dødsulykker i trafikken er det ett tall som peker seg ut negativt. Antall dødsfall blant ungdom i alderen 15-24 år steg fra 60 til 74 det siste året. Særlig har det gått ut over bilpassasjerer. Blant disse er dødstallene doblet.

Mopedkjøring utmerker seg også negativt og viser en kraftig økning på 23 prosent. Antallet som omkom på moped steg fem i 2003 til åtte i 2004.

Påkjøring bakfra økte

Det siste året har antallet ulykker forårsaket av påkjøring bakfra steget forholdsvis mye. I 2003 var det 186 ulykker, og i fjor økte tallet til 229 på landsbasis. Det har også vært et stigende antall møteulykker, men bortsett fra disse to typene ulykker finner man bare små utslag.