Hittil i år viser tallene at 157 personer har mistet livet på norske veier. Det er en nedgang på 20 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, da 196 mennesker døde i trafikken.

— Jeg tror prikkbelastningen virker. Men det er for tidlig å si hvilken betydning ordningen har for trafikksikkerheten, sier leder Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratets trafikksikkerhetsavdeling til VG.

Han tror prikkbelastning er en av flere årsaker til at færre dør på veiene. Bedre veier og midtdelere, sikrere biler og en vellykket stopp-og-sov-aksjon kan også forklare nedgangen, tror Amundsen.

Siden ordningen med prikkbelastning ble innført 1. januar 2004, har 148.000 bilister fått prikker. 15 førere har hittil mistet førerkortet som følge av for mange prikker, ifølge tall som utrykningspolitiet har utarbeidet.

Ytterligere 388 bilførere er i faresonen og har fått varselbrev om at de snart risikerer å bli fotgjengere.