— For dem som ble involvert i dødsulykker i 2005 er det en mager trøst at tallene går nedover. Det er ingen grunn til å slippe fokuset på trafikksikkerhet, sier Tor Høyland, senioringeniør i Statens vegvesen.

Han gleder seg likevel over trenden som viser nedgang i tallet på drepte og alvorlig skadde.

Stresser bak rattet

I 1990-årene ble 141 mennesker i snitt alvorlig skadd i Hordalandstrafikken årlig. De siste fem årene er snittet på 106.

— I 2005 vil vi trolig havne på samme nivå som de siste årene med rundt hundre alvorlig skadde i trafikken, sier Høyland.

— Ingenting gleder meg mer, men jeg skulle ønske tallet var enda lavere, sier Turi Holmer, leder av Hordaland fylkeslag i Landsforeningen for trafikkskadde. Hun mener Hordaland har for mange farlige veistrekninger, men at ansvaret til syvende og sist ligger hos bilistene.

— Uoppmerksomme, aggressive og stressede bilister er blant de farligste momentene. Deretter kommer veinettet. Det er altfor mange steder i Bergen og omegn som er rene trafikkfeller.

- E39 farligst

Fjorårets dødsulykker skjedde i forbindelse med møteulykker og utforkjøringer.

— Det er tilfeldig hvor dødsulykkene kommer. Det kan skje både i bygater og på mindre trafikkerte fylkesveier. Trenden er likevel at de skjer utenfor tettbygde strøk, der farten er høyere enn 60 kilometer i timen. Da blir konsekvensene størst, sier Høyland.

Han rangerer E39 som snor seg gjennom hele Hordaland fylke som den mest ulykkesbelastede veien.

Sikrere biler

Mens tallet på trafikkskadde totalt er stabilt, mener Statens vegvesen at reduksjonen i antall alvorlige ulykker skyldes summen av flere gode tiltak.

Høyland nevner blant annet holdningskampanjer, økt kontrollvirksomhet fra politi og Vegvesen, redusert fart på ulykkesstrekninger, nye veirekkverk, midtrekkverk og sikring av veikanter.

— I tillegg til dette ser vi at bilene blir stadig tryggere. For hvert år som går blir eldre biler skrotet og erstattet med sikrere biler.

— Dersom antall omkomne og alvorlig skadde er på vei ned er vi absolutt på rett vei, mener fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk. Han tror dette skyldes innsatsen til de mange som jobber med trafikksikkerhet.

I Sogn og Fjordane mistet seks personer livet i 2005. Året før var tallet hele 13.