— Målet er å redusere hospitsbruken ytterligere, sier Magne Ervik, seksjonssjef for sosial og barnevern.

I løpet av 2005 bodde 386 mennesker på hospits i kommunens regi. Året før var det 565. Går vi fire år tilbake, var det over 700 registrerte hospitsbrukere.

— I tillegg er tiden hver enkelt er innom hospitset redusert. I gjennomsnitt har vi nå 80 personer som til enhver tid bor på hospits. Dette skal være et midlertidig tilbud, og målet er at folk kommer seg over til annen bolig så fort som mulig, sier Ervik.

Kommunen har redusert sine utgifter til hospitser med rundt 12 millioner kroner. I stedet satses det nesten like mye penger på å gi bostedsløse mer permanente boliger. Bystyret vedtok i høst å videreføre denne satsingen. I tillegg har kommunen avtale med organisasjoner som har bosteder med utvidet tilbud, deriblant Frelsesarmeen, Blå Kors og Indremisjonen.