Ferske tall fra Elevundersøkelsen 2013 viser en nedgang i andelen elever som oppgir at de blir mobbet.

4,2 prosent av elevene på landsbasis sier de blir mobbet to eller tre ganger i måneden eller oftere. 6,8 prosent svarte det samme i fjor.

— Det er positivt at vi nå ser en nedgang i mobbetallene, som har vært stabile over lang tid. Selv om forskerne er forsiktige med å konkludere med sikkerhet, tyder dette på at utviklingen går i riktig retning, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

— Også i forrige elevundersøkelse så vi en nedgang i andelen elever som ble mobbet, og årets resultater styrker inntrykket av at det har skjedd en nedgang. Hvis nedgangen fortsetter også i neste elevundersøkelse vil vi kunne være ganske sikre på at dette er en reell trend, skriver han videre.

Stor nedgang i Hordaland

Tallene for Hordaland er også klare. Også der oppgir 4,2 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Åtte prosent svarte det samme i fjor.

Utdanningsdirektør Anne K Hjermann hos Fylkesmannen i Hordaland er svært fornøyd med at Hordalandstallene for mobbing går ned.

— Dette er svært gledelig på vegne av alle de barna som opplever mobbing. Likevel er det viktig å huske på at det fremdeles er barn som mobbes, og at arbeidet ikke er ferdig ennå. Vi må se på hva som gjør at tallene går ned, og bruke dette videre. Dette er min spontane kommentar, men nå skal jeg sette meg inn i tallene og prøve å finne ut hva som er årsaken til dette, sier hun.

I Sogn og Fjordane oppgir 3,71 prosent av elevene at de blir mobbet flere ganger i måneden eller oftere.

Blir gjort narr av

Undersøkelsen viser også at nesten 90 prosent av elevene i landet oppgir at de trives svært godt eller godt på skolen.

I årets undersøkelse er ulike typer krenkelser tatt med for første gang.

Nesten elleve prosent av elevene sier at de har blitt gjort narr av slik at de ble lei seg to til tre ganger i måneden eller mer. Rundt åtte prosent har opplevd å bli holdt utenfor, spredt løgner om eller har fått negative kommentarer på utseendet.

Vel tre prosent har opplevd å bli truet, slått, dyttet eller sparket, flere ganger i måneden eller oftere.

- Må fortsette arbeidet

Tidligere kunnskapsminister, Kristin Halvorsen, er svært fornøyd med resultatene av undersøkelsen.

— Vi skal selvfølgelig ta et forbehold, fordi en del av spørsmålene er endret siden året før, men alt i alt synes jeg at dette er en gledelig nyhet. Vi jobbet i vår periode systematisk land og strand for å heise dette temaet høyt, og det er flott å se resultatene av arbeidet. Vi fikk på plass et mobbemanifest, har gjort endringer i loven og innført delt bevisbyrde i mobbesaker og utvidet foreldelsesfrist, sier hun og fortsetter;

— Det er veldig viktig at vi fortsetter det arbeidet som er i gang, og at vi ikke lener oss tilbake. Målet må være at ingen barn gruer seg til å gå på skolen, sier hun.